OPEN CLUB

Open Club Limburg is een initiatief van Huis voor de Sport Limburg. ’t Maasveld is, sinds zomer 2016, de eerste (!) Open Club van Limburg.

Huis voor de Sport Limburg: “De wereld om ons heen verandert, snel en met veel impact. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, ook voor het verenigingsleven. We moeten het hoofd bieden aan individualisering, consumentisme, vereenzaming, overgewicht, vergrijzing en krimp. Zo leidt krimp bijvoorbeeld tot minder leden, minder vrijwilligers en minder geld. Hoe gaan we hier mee om?”

Samen

“Het antwoord is: samen. Want samen kunnen we het antwoord vinden op de veranderende tijd. Door verbindingen te leggen kunnen we elkaar versterken. Samen kunnen we een gemeenschap creëren: Open Club Limburg. Deze community draait om sportverenigingen, maar zeker niet om sport alleen.”

Ontmoetingsplek

“We geloven in een Open Club, die verbindt, verrijkt en verenigt. We zien Open Club Limburg als een nieuwe ontmoetingsplek. Waar je kunt sporten, maar waar misschien ook activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs en cultuur plaatsvinden. Een gezellige en inspirerende club, diep verankerd in het sociale en maatschappelijke leven van een stad, dorp, wijk of kern. Open Club is er voor iedereen. Jong en oud, met of zonder beperking. Een vertrouwde plek in het hart van de samenleving.”

Meer weten? www.openclublimburg.nl