Start renovatie sporthal

Datum: 2 november 2019

De voorbereidingen voor de renovatie van Sporthal ’t Maasveld in Neer (gemeente Leudal) zijn in volle gang. De renovatie van o.a. de vloer in de spantenhal, de verbinding tussen de hal en het clubgebouw van RKSVN en extra (dames)kleedruimtes zijn enkele behoeften én ook noodzakelijke aanpassingen voor een toekomstbestendige plek voor de gebruikers op ’t Maasveld. Pieter Derikx, Edwin van Pol en Marcel Wellmans, commissie gebouwen en infra van ’t Maasveld: ‘We kunnen nu écht van idee naar werkelijkheid met ’t Maasveld. Een initiatief van vele verenigingen en onze gemeenschap. Met de daadwerkelijke start van de uitvoering in maart 2020, zijn we met de gerenoveerde sporthal voor het nieuwe sportseizoen (september 2020) klaar voor de toekomst.”

“De vloer van de sporthal is al jaren sterk verouderd en zorgt voor onveilige situaties,” vertelt Pieter Derikx. Edwin van Pol vervolgt: “RKSVN kampt met te weinig kleedruimtes en maakt al jaren gebruik van de verouderde lokalen en douches in de spantenhal.” Met de verdere opkomst van het dames- en meidenvoetbal komt dit nog meer onder druk te staan. RKSVN heeft al de grootste meiden-dames afdeling heeft van Midden-Limburg (bijna 30% van heel de vereniging). “Als daar in de toekomst nog meer verenigingen bij komen op ’t Maasveld, is het tekort nauwelijks te overzien. Een ongewenste situatie, die we nu eindelijk kunnen aanpakken”, vertelt Marcel Wellmans.

Beschikbaar budget
Pieter: “Vanuit de behoeften van de gebruikers, waaronder Stichting Sporthal ‘t Ligteveld, RKSVN en Zaalvoetbalvereniging De Gastronoom, kijken we wat er mogelijk is binnen het beschikbare budget.” Inherent daaraan staat de functionaliteit centraal, daarna pas de vormgeving. De gemeenteraad van Leudal stelde eind 2017 een 0,5 miljoen euro beschikbaar voor de renovatie van de sporthal en 1 miljoen euro voor de realisatie van de Open Club-gedachte. ’t Maasveld is sinds 2016 de eerste Open Club van Limburg. Zo’n veertig clubs werken samen aan ’t Maasveld.

Verbinding gebouwen sporthal en clubgebouw RKSVN
Edwin: “Straks komt er een verbinding tussen de bestaande gebouwen van de sporthal en het clubgebouw van RKSVN.” Marcel: “De kantine in de sporthal verdwijnt. De onlangs vernieuwde kantine van RKSVN is al een mooi voorproefje voor de toekomst. Het clubgebouw van RKSVN wordt straks uitgebreid en aangepast tot gezamenlijke gebouw voor alle gebruikers op 't Maasveld.”  Pieter: “Bij de renovatie van de sporthal komen veel meer zaken kijken dan alleen het vervangen van de vloer. Zo kijken we ook naar daglicht, ventilatie, brandveiligheid, verlichting, geluid en elektriciteit.” Ook met het oog op de concerten en evenementen, zoals BCL Carnavalstreffen, Marleen Rutten en Lightfield Festival, die met enige regelmaat plaatsvinden in de hal.

Planning
“In december 2019 verwachten we het schetsontwerp voor de renovatie van de sporthal gereed te hebben,” vertelt Pieter. “De daadwerkelijke renovatie kan dan in maart 2020 starten. In de planning van de betrokken verenigingen is daarmee al rekening gehouden. De overige werkzaamheden volgen spoedig daarna, waaronder de verbinding tussen de clubgebouwen. Edwin: “Eind dit jaar verwachten we ook een besluit van de provincie Limburg over de ontwikkeling van de veilige wieleromgeving in Leudal. Het college van Leudal heeft eind 2018 al aangegeven bereid te zijn om financieel bij te dragen als de provincie ook bijdraagt.”

Samen
Vanzelfsprekend gebeuren zowel de voorbereiding als de uitvoering in overleg met de betrokken verenigingen en omgeving. ’t Maasveld koestert de (vak)kennis en kunde van alle betrokkenen, zowel de commissie gebouwen en infra, overige commissies, diverse verenigingen en gemeenschap. “Het resultaat straks is het belangrijkste: met de renovatie van de sporthal zetten we een belangrijke eerste stap”, aldus Marcel. Pieter’s uitspraak (afgeleid van H. Ford) enkele jaren geleden over ’t Maasveld, bewijst zich in volle glorie: ‘Samen komen is een begin; samen blijven is vooruitgang; samenwerken is succes.’ Op naar een toekomstbestendige plek voor de vele gebruikers in en rondom Neer.