Update verenigingen

Datum: 16 augustus 2019

Maandag 8 juli 2019 heeft er een vergadering vanuit ’t Maasveld voor alle verenigingen van de huidige gebruikers van het sportpark plaatsgevonden. Hierin zijn de voltallige besturen van de primaire gebruikers van het huidige Sportpark ’t Ligteveld op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen afgelopen en aankomende tijd. Wij gaan samen voor een toekomstbestendig vitaal park waar het plezier van de gebruikers voorop staat. De vergaderingen met deze verenigingen (LTV Neer, RKSVN, Rijvereniging Neer, Stichting Sporthal 't Ligteveld en Zwembad 't Ligteveld) vinden, nu (de uitvoering van) het plan steeds concreter wordt, iedere kwartaal plaats.

2019 staat voor ’t Maasveld in het teken van het rondkrijgen van publieke gelden voor de veilige wieleromgeving en vergunningen. Daarvoor is een select groepje achter de schermen hard aan het werken. Het College van de gemeente Leudal heeft reeds toegezegd € 820.000 voor de veilige wieleromgeving te financieren, mits er een cofinanciering vanuit de Provincie Limburg plaatsvindt. Het driehoek gesprek tussen ’t Maasveld, de gemeente en de Provincie over de cofinanciering is in volle gang.

Eerder stelde de gemeenteraad al € 1.500.000,- beschikbaar.  Hiervan is € 500.000 gereserveerd voor de renovatie van de Spantenhal en € 1.000.000 voor invulling van de open club. 

Start voorbereiding werkzaamheden
Diverse voorbereidende werkzaamheden, die niet direct zichtbaar zijn, maar wel cruciaal, zijn al gestart. Zoals voor de uitbreiding en aanpassing van het clubgebouw van RKSVN tot gezamenlijk gebouw voor heel 't Maasveld en voorbereidende werkzaamheden voor de renovatie van de spantenhal. 
Wij verwachten in mei 2020 te starten met de daadwerkelijke renovatiewerkzaamheden van de sporthal. De overige werkzaamheden volgen spoedig daarna. Vanzelfsprekend gebeuren zowel de voorbereiding als de uitvoering in overleg met de betrokken verenigingen. 

Er zijn ook diverse zichtbare zaken. Zo zijn deze zomer de lichtbakken op de spantenhal vervangen. Kijk maar eens naar de foto's: van Sporthal 't Ligteveld naar ... Sporthal 't Maasveld.
Zaterdag 24 augustus vindt tijdens de opening van het voetbalseizoen 2019 - 2020 de heropening van de vernieuwde kantine plaats. Alle RKSVN-leden en supporters zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn! Aanvang 12.45 uur.