Inspiratie voor coalitieakkoord

Datum: 29 maart 2018

Huis voor de Sport Limburg vroeg verschillende partners, waaronder Park Leudal-Oost, wat zij vinden dat in elk coalitieakkoord 'moet' worden opgenomen. Lees de visie van Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg hier. Laat je hieronder inspireren door Open Club Park Leudal-Oost. En via deze link door Open Club de Solberg Beesel, Park Leudal-Oost, Limburg Paardensport, Topsport Limburg, Open Club Klimmen, Jeugdsportfonds Limburg en Limburg Handbal.

Park Leudal-Oost: ?'Vertrouwen op de kracht van de gemeenschap’ 
“De Open Club biedt oplossingen aan allerlei  uitdagingen waar verenigingen voor staan,” aldus Patrick Geraedts, voorzitter van Park Leudal-Oost, de eerste Open Club van Limburg. Daarbij is een coalitieakkoord die de Open Club-gedachte ondersteunt van uiterste belang. 

“Vele gemeenten zetten in op de leefbaarheid van kleine kernen. Ook vele burgerinitiatieven dragen bij aan de leefbaarheid. Initiatieven en gemeente hebben hoe dan ook met elkaar van doen.

Ruimte bieden
“Wij verwachten in een coalitieakkoord dat een gemeente ruim baan geeft aan die initiatieven. Waarbij de focus ligt op het faciliteren en niet het overnemen. Waardeer en durf te vertrouwen op de kracht vanuit de gemeenschap. Durf als overheid los te laten en biedt ruimte om te experimenteren en te leren.”

Sport-, sociaal en ecconomisch domein verbinden
“Denk ook domein overstijgend, ook qua voorzieningen. Het verenigingsleven is een fundament in de samenleving. Sporten en bewegen hebben effect op gezondheid, sociaal en arbeid. Verbind sport-, sociale en economische domein.”

Investeer en doen mee in de Open Club 
“Investeren in sport en bewegen levert juist geld op, zeker ook gezien de effecten! Een kwalitatief goede accommodatie, waar sport, zorg, cultuur, onderwijs en de buurt gebruik van kunnen maken, zorgt er daarnaast voor dat mensen er met plezier naartoe gaan. En is om die reden essentieel om mensen aan het sporten te houden en te krij­gen. Het leidt ook tot meer samenwerking binnen én tussen de betrokken sectoren.”

Leefbaar Limburg
“Binnen Park Leudal-Oost zien we de investering van het samen komen, ruimschoots terug. Inmiddels hebben zich al 37 samenwerkingspartners aangesloten. Verenigingen kijken over hun eigen grenzen heen. O.a. door clustering en bundeling van krachten, wordt de vitaliteit van een ieder vele malen sterker en geven we invulling aan de eerste Open Club van Limburg. En wij durven ook nog te stellen: werken we aan een leefbaar Limburg. Sport en meer biedt allerlei mogelijkheden om in een gemeente het leven van alle inwoners sterk te veraangenamen. Met vele positieve effecten op gezondheid, sociaal en arbeid. Reden genoeg om de Open Club een plek te geven in een coalitieakkoord!”