Sportimpuls Neer groot succes!

Datum: 29 december 2018

Zaalvoetbalvereniging de Gastronoom en Park ’t Maasveld hebben eind 2016, onder begeleiding van Huis voor de Sport Limburg, een subsidie toegekend gekregen van het rijk. “Deze subsidie was kort samengevat bedoeld om de inwoners van Neer en omstreken, met name de vijfenveertig plussers, meer te laten bewegen,” vertelt projectleider Bas . “We hebben mensen laten kennismaken met bestaande sporten en andere vormen van beweging. Maar ook door het aanbieden van nieuwe vormen van sport en beweging welke nog niet in Neer en omstreken werden aangeboden. In de afgelopen twee jaar zijn er:
- 2000 mensen in beweging gebracht
- 153 mensen gaan bewegen die voorheen nog niet bewogen
- 183 beweegmomenten georganiseerd in 26 verschillende sporten
- 4 bijscholingen geweest waaronder KinderEHBO, reanimatie en kooklessen.


Enquête:
Bas: “Eerst hebben we, via lokale verenigingen, ontmoetingsplekken en lokale media, een enquête verspreid onder de mensen in ons afzetgebied. We vroegen ze wat ze vinden van het huidige sportaanbod en welke vormen van sport of beweging ze graag toegevoegd zien. Vervolgens zijn we met de uitkomsten van de enquêtes langs gegaan bij diverse verenigingen en bedrijven met de vraag wat we voor elkaar kunnen betekenen. Hier is een aantal verassende nieuwe projecten uit voort gekomen.”
Verrassende, nieuwe projecten en samenwerkingen
Zwembad ’t Ligteveld heeft een nieuwe activiteit op kunnen zetten met behulp van Sportimpuls en weet zo bezoekers op andere manier aan zich te binden. “Afgelopen zomer organiseerden we daar iedere week een baantjestrek-avond voor volwassenen. Overdag werkt deze groep vaak of kunnen ze door alle spelende kinderen niet rustig zwemmen”, vertelt Bas. “Een groot succes, we hebben zestig deelnemers gehad die regelmatig kwamen zwemmen en volgende jaar gaan we dit zeker herhalen”, aldus Jack Emonts, voorzitter van stichting Zwembad ’t Ligteveld.
Beugelclub Onder Ons heeft iedere eerste donderdag van de maand een inloopavond in het leven geroepen voor niet-beugelaars. Beugelen op een laagdrempelige manier en gezelligheid zijn de pijlers van deze gratis leuke avond. Heemkundevereniging OosNaer heeft de subsidie aangewend om voor diverse groepen heemkundewandelingen te organiseren. Ruim 100 geïnteresseerden uit Neer en omstreken bezochten de wandelingen.

Clinics
Bas vertelt verder: “Om mensen kennis te laten maken met nieuwe sporten hebben we de afgelopen twee jaar ook diverse clinics georganiseerd. Zo hebben 33 mensen deelgenomen aan de MTB clinicsonderleiding van Bart Brentjens en heeft oud wielrenner Roy Curvers een wielerclinicgeoganiseerd”.

Horn, Nunhem, Roggel, Haelen en Buggenum
Tamara Demeulenaere is sinds vorig jaar woonachtig in Neer. Op een mooie locatie in een klein bosje ligt haar prachtige boerderij waar ze yogalessen geeft. Bas: “Uit onze enquête kwam een grote behoefte aan yoga naar voren. Toevallig zag ik een advertentie van Tamara’s yogaschool staan en één en één was twee.” Na een gesprek hebben Tamara en Bas besloten om samen te gaan werken om de mensen van Neer en omstreken kennis te laten maken met Yoga. Meer dan zestig mensen gaven gehoor aan deze oproep. Uit Horn, Nunhem, Roggel, Haelen, Buggenum, van alle kanten konden mensen kennis maken met Yoga in Neer.

Sociaal-economische waarde van de Sportimpuls
“SPORTIMPULS NEER IS EEN VOORBEELD VOOR ANDERE DORPEN”

“Sportimpuls Neer en omstreken is een voorbeeld voor andere dorpen,” vertelt Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg. “In twee jaar heeft ‘t Maasveld 2000 mensen aan het bewegen gekregen. Wat is Sportimpuls, ook wel sportdorp genaamd? En, wat levert ’t op? Jack Opgenoord neemt ons mee.
“Sportdorp is niet alleen het opzetten van nieuwe activiteiten. De activiteit Sportdorp (in Neer Sportimpuls genaamd) heeft zich afgelopen jaren bewezen als een erkende interventie,’” vertelt Jack Opgenoord. “Uit onderzoek blijkt dat mensen langer blijven sporten en fitter zijn. Daarnaast zorgt het voor meer samenwerking in en rond de dorpen. “In Neer blijkt bovendien dat met een kleine investering in tijd, geld of communicatie het veel makkelijker is nieuwe activiteiten te organiseren. Lokaal zijn er al veel ideeën, maar ontbreekt het vaak net aan dat kleine zetje. De enquête waarmee Sportimpuls Neer startte, heeft een goed inzicht gegeven in activiteiten waar écht behoefte aan is. Mensen en initiatieven zijn daardoor bij elkaar gebracht.” Jack vervolgt: “Bas, projectleider Sportimpuls Neer, is daar heel belangrijk in. Iedereen kent hem, hij is echt de verbinder in het dorp en ook met de dorpen rondom Neer. Hij kan mensen enthousiasmeren, partijen verbinden én ook vooral samen met hen tot nieuwe activiteiten komen. Met dit project laat Neer zien dat mensen bereid zijn om ook buiten hun dorpen te willen sporten als het aanbod maar goed is en dat er een wisselwerking ontstaat met omliggende dorpen.”
Wat levert dit project nu op? “Het is een veelgehoorde vraag,” deelt Jack. “Wat zijn de maatschappelijke effecten en economische waarde van dit soort activiteiten? Iedereen weet wel dat sporten en bewegen gezond voor iemand is. Het Ecorys-rapport ‘De sociaal economische waarde van sport en bewegen’ van Kenniscentrum Sport geeft een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde ) Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen.“
Sportimpuls Neer organiseerde onder andere een Panna-toernooi met wereldkampioen panna: JeandDoest speelde tegen iedereen die durfde. Meer dan 150 mensen maakten hier gebruik van.

“Als we op basis van de cijfers uit dit rapport, gaan kijken wat de Sportimpuls in Neer en omstreken tot nu toe heeft opgeleverd, dan kunnen we de volgende effecten zien:
Bij Sportimpuls Neer zijn een kleine 2000 mensen gaan bewegen. Van deze groep zijn er 153 volwassenen regelmatig gaan sporten en bewegen waar zij dat voorheen niet deden. De totale sociaaleconomische impact van Sportimpuls Neer over de hele levensduur van deze 153 volwassenen is als volgt:

Indirecte effecten (geprijsde markten)
- De totale zorgkosten dalen met circa € 229.500 tot € 918.000. Hierdoor betalen deze mensen mogelijk minder eigen risico en maken zorgverzekeraars en gemeenten minder kosten. - Echter, de totale zorgkosten nemen ook met circa € 76.500 tot € 122.400 toe door de gevolgen van blessures. Hierdoor betalen deze mensen mogelijk weer iets meer eigen risico en maakt zorgverzekeraar meer kosten.
- Het ziekteverzuim neemt af (ondanks blessures). Daardoor heeft deze groep meer productieve arbeidsuren ter waarde van circa € 1.530.000. tot € 3.825.000 Hierdoor is deze groep mogelijk in staat meer inkomen te verdienen en genieten werkgevers van een hogere productie.
- Ook de arbeidsproductiviteit van deze groep neemt toe (naast het effect van afnemend ziekteverzuim) met circa € 765.000 Tot € 3.825.000 Ook deze baat komt zowel de groep zelf als de werkgevers ten goede.

Externe effecten (niet geprijsde markten)
- De kwaliteit van leven van deze groep neemt toe met circa € 1.530.000 tot € 6.120.000. Deze komt volledig ten goede aan de mensen zelf. - Ook is er een positief effect op de levensverwachting van de groep met circa € 153.000 tot € 459.000. Hierbij weegt het positieve effect op de mensen zelf dan de negatieve effecten van hogere zorgkosten voor de zorgverzekeraar en hogere AOW en pensioenuitkeringen voor overheid en pensioenverzekeraar.
- Ten slotte neemt, hoewel dit niet in bedragen is uitgedrukt, ook het sociaal kapitaal (leefbaarheid in het dorp) en het plezier van deze mensen toe. Iets waar met name de groep zelf voordeel van geniet.
Jack Opgenoord: “Ontzettend mooi om te zien wat zo’n burgerkracht in Neer heeft oplevert. Ongekend wat je daarmee in een dorp hebt en positieve energie die het in de samenleving oplevert! Iets om te koesteren. Ik hoop ook van harte dat overheden dergelijke initiatieven en krachten blijven faciliteren, zodat deze pareltjes blijven bloeien. Met de energie en samenwerking vanuit SportImpuls Neer en het nog fysiek te realiseren Park ‘t Maasveld, zie ik de toekomst voor het verenigingsleven in Leudal met vertrouwen tegemoet.”