Nieuwe stap in realisatie multifunctioneel park Neer

Datum: 19 december 2018

 'Leudal wil beurs trekken voor wielerbaan in plan 't Maasveld Neer' kopt De Limburger vandaag. Lees hier het artikel in de De Limburger.

Hieronder het persbericht van de gemeente Leudal, 19 december 2018.

Nieuwe stap in realisatie multifunctioneel park Neer

Het College van de gemeente Leudal heeft naar aanleiding van een aanpassing in het plan ’t Maasveld door de initiatiefnemers ingestemd met het voorstel een veilige wieleromgeving te realiseren. Het college gaat aan de raad voorstellen om een bedrag van maximaal  820.000 euro inclusief BTW beschikbaar te stellen, mits aan de voorwaarde wordt voldaan, dat dit bekostigd wordt in co-financiering met Provincie Limburg. De planning is dat de gemeente in het eerste kwartaal van 2019 samen met de initiatiefnemers en hun plan naar de Provincie gaat om de aanvraag voor een projectsubsidie, voor de realisatie van een veilige wieleromgeving, voor te bereiden.

Wethouder Robert Martens: “’t Maasveld en de gemeente Leudal zetten hiermee een volgende stap naar de realisatie van een unieke accommodatie in Neer. Met een eventuele toezegging van de Provincie kunnen de initiatiefnemers een voorstel voorbereiden om aan de gemeenteraad voor te leggen. Dit om het bedrag van 820.000 euro, inclusief BTW toegekend te krijgen.

Reactie ’t Maasveld
John van Haeff namens ’t Maasveld: “Ook al hebben we de eerdere plannen voor o.a. nieuwe hal moeten loslaten, we zijn blij met de bereidheid van het College om mee te werken aan dit initiatief. We passen de plannen aan en door de extra bijdrage voor de veilige wieleromgeving, kunnen we het concept verder ontwikkelen. Met dit advies komt de planontwikkeling van ’t Maasveld in een nieuwe fase én komt ook de daadwerkelijke realisatie van de veilige wieleromgeving in Midden-Limburg een stap dichterbij. Met de creatie van de verlichte banen voor mountainbikers, cyclocrossers en wielrenners geven we op zowel recreatief als professioneel wedstrijd niveau invulling aan het Provinciaal Limburgs Wielerplan 2015 – 2020. De bestaande gebruikers van het huidige sportpark ’t Ligteveld krijgen met de planontwikkeling van ’t Maasveld de mogelijkheid om hun bestaande infrastructuur toekomstbestendig in te richten en biedt ook kansen voor nieuwe gebruikers. We gaan op korte termijn om tafel met in eerste instantie de bestaande gebruikers, voor de verdere uitwerking. Als alles volgens planning verloopt en ook de raad positief beslist begin 2019, kunnen we in de tweede helft van 2019 starten met de eerste stappen van de realisatie van ‘t Maasveld. Daarna volgen er nog meer!”

Proces
Op 12 december 2017 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen, van de toenmalige coalitie, bestaande uit Samen Verder en Ronduit Open, om een bedrag van
€ 500.000 euro te investeren in het renoveren van de huidige sporthal in Neer.  Daarnaast nog een bedrag van € 1.000.000 voor het realiseren van de Open Club-gedachte op het sportpark in Neer om te komen tot een multifunctioneel park. De gemeenteraad gaf het College ook de opdracht om de realisatie van een veilige wieleromgeving mogelijk te maken. De initiatiefnemers zijn naar aanleiding van deze uitspraak door de raad met hun plan aan de slag gegaan om enerzijds de veilige wieleromgeving in het plan in te passen en anderzijds om op termijn toch een nieuwe sporthal mogelijk te maken. Dit plan hebben de initiatiefnemers in september 2018 opnieuw aan de raad gepresenteerd. Met hierbij het verzoek om extra geld, om dat plan te kunnen realiseren. De raad heeft daarop aangegeven vast te houden aan het besluit van 12 december 2017 en niet mee te werken aan de bouw van een nieuwe sporthal, maar aan de renovatie van de huidige sporthal.

Initiatiefnemers en betrokkenen
De initiatiefnemer van ’t Maasveld, is de Stichting Park Leudal-Oost, ontstaan vanuit de Leudalse gemeenschap. ’t Maasveld kent inmiddels 39 diverse partners vanuit de sport, zorg, events en recreatie. Zowel bestaande gebruikers als ook potentiële toekomstige gebruikers.