Terug naar raadsbesluit december 2017

Datum: 28 september 2018

Naar aanleiding van de raadsvergadering dinsdagavond 25 september 2018 gaan we terug naar raadsbesluit van 12 december 2017: met het toegekende bedrag van 1 miljoen euro voor de Open Club-gedachte en 500.000 euro voor de renovatie van de spantenhal.

De komende tijd buigen we ons over de vraag hoe we dat doen. We houden jullie op de hoogte.
#watkunjedoenmetanderhalfmiljoen