Toekomst plan 't Maasveld zeker stellen: op naar commissie Sociaal

Datum: 6 september 2018

De kop van het artikel in De Limburger afgelopen week was zeer treffend: ‘Toekomst plan ’t Maasveld onzeker’ (zie ook het artikel).  

Afgelopen dagen hebben we alles op alles gezet om te zorgen dat we alsnog op de raadsagenda komen. Voor dit moment heeft het college namelijk anders besloten. Naar aanleiding van ons voorstel aan college vorige week, heeft het College van Burgemeester & Wethouders, wederom, negatief besloten over ‘t Maasveld.

In  december 2017 stemde de gemeenteraad van Leudal, ondanks het negatieve advies vanuit het college toendertijd, ook al positief over ’t Maasveld (toen nog Park Leudal-Oost geheten). De gigantische opkomst heeft toen indruk op ons gemaakt en ongetwijfeld ook bij de gemeente.

In de raadsvergadering vorig jaar zijn belangrijke beslissingen genomen waar wij mee aan de slag zijn gegaan. Waaronder het verder uitwerken van het totaalconcept van ’t Maasveld en de veilige wieleromgeving Leudal. Deze plannen zijn gereed en financieel compleet doorgerekend. Tegelijkertijd bracht dat raadsbesluit vragen met zich mee, die om verheldering vragen. Dat was ook ons voorstel aan het college afgelopen week.

Open discussie en interactie mét resultaat
Gisteravond hadden we overleg met vertegenwoordigers van de politieke partijen in Leudal. Hierin lichtten we ons voorstel (wat name de financiering betreft) toe.

We kijken terug op een open discussie, goede interactie en positieve feedback. We zijn blij met het resultaat: met dank aan de aanwezigen partijen zijn we alsnog op de agenda van de commissie Sociaal van maandag 10 september gezet. Daarmee hebben we spreektijd bij de commissie kunnen aanvragen. Hoe het vervolg er uit ziet, hangt o.a. af van de uitkomst maandagavond.

We houden jullie op de hoogte!

En weet: we hebben al eerder laten zien wat we kunnen waarmaken. Laten we wederom met z’n allen massaal onze steun betuigen.