Vragen & Antwoorden, herinrichting sportpark ’t Maasveld

Datum: 8 maart 2022

Waarom worden op het sportpark bomen gekapt?

Het sportpark is ruim een halve eeuw oud. Het park wordt de komende twee jaar opnieuw ingericht en gerenoveerd. Zo worden sportvelden verlegd en komen er nieuwe sporten bij. Zoals een Bikepark voor mountainbikers en cyclocross en een wielerbaan. Dat alles veroorzaakt dat voornamelijk de eiken op het binnenterrein plaats moeten maken. Uiteindelijk wordt het sportpark groener dan nu. Ook is de eikenprocessierups reden voor de aanplant van andere bomen en struiken zoals lindes, elzen en esdoorns. De diversiteit aan groen neemt per saldo toe op het park.

Hoeveel bomen worden er gekapt?

In deze 1e fase gaat het om 7 bomen. De andere 26 bomen worden pas gekapt als we groen licht krijgen van de gemeente. De gemeente buigt zich op dit moment over het gewijzigde bestemmingsplan van ’t Maasveld. Er komen straks bijna honderd nieuwe bomen bij.

Hebben jullie dan al een kapvergunning voor deze bomen?

Voor deze bomen is geen kapvergunning vereist. Wel heeft stichting ’t Maasveld voor het kappen van deze bomen toestemming van de gemeente Leudal, die eigenaar is van het sportpark evenals van de Provincie Limburg. Het college van burgemeester en wethouders heeft die toestemming medio oktober 2021 vorig jaar verleend.

Maar bomen worden toch altijd beschermd?

De groenstructuren op het sportpark zijn niet beschermd via het gemeentelijke bestemmingsplan, noch via de provinciale omgevingsverordening. Daarom is in dit geval de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente leidend. Binnen de gemeente Leudal is als onderdeel van het bomenbeleid een bomenlijst opgesteld met daarop de waardevolle en monumentale bomen en houtopstanden binnen de gemeente. Staat een boom niet op deze lijst, dan is deze vergunningsvrij te rooien.

Hoe gaan jullie die gekapte bomen dan compenseren?

Als compensatie voor de te kappen bomen en het herstellen/versterken van de bestaande groenstructuren en de groene aankleding van het sportpark ’t Maasveld worden in totaal 94 nieuwe bomen, circa 1.500 m2 struweel en nieuwe hagen geplant, grotendeels inheems en streekeigen.

Kunt u zich voorstellen dat niet iedereen blij is met de bomenkap?

Ja natuurlijk. We weten dat sommigen het hier moeilijk mee hebben. Zoiets ligt altijd gevoelig. We hebben hierover ook contact gehad met deze mensen. En het is ook dankzij deze criticasters dat wij onze plannen in de afgelopen twee jaar diverse keren nog eens tegen het licht hebben gehouden. Dit heeft geresulteerd in een plan dat de groene gordel rondom het park intact laat en dat we de biodiversiteit op het terrein zelf juist versterken. We hebben hiervoor een landschapsarchitect en ecoloog in de arm genomen. Los van het groen en de bomen is ons gehele oorspronkelijke plan in twee jaar flink bijgeschaafd dankzij inbreng van de betrokken sportclubs en betrokken kritische buurtbewoners. Daar zijn we heel blij mee. Het heeft ons plan beter gemaakt.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Open Club ’t Maasveld

Sportpark het Maasveld is een burgerinitiatief dat een gezamenlijke droom verwerkelijkt; een plek realiseren waar sport, bewegen, onderwijs, cultuur en zorg elkaar ontmoeten. Waar jong en oud, met beperking of geen beperking, sporter en geen sporter actief kan zijn op eigen niveau. Waar men elkaar ontmoet en plezier beleeft met elkaar.

www.hetmaasveld.nl