Herinrichting Sportpark Maasveld van start

Datum: 7 maart 2022

Nadat vorig jaar de sporthal is vernieuwd start vandaag het opnieuw inrichten van het binnenterrein van sportpark ’t Maasveld in Neer. Daartoe worden bomen verwijderd.

De bomen moeten weg omdat de bestaande sportvelden anders komen te liggen. Daarnaast wordt plaats gemaakt voor nieuwe sporten. Onder meer voor wielrenners, mountainbikers en cyclecrosser. Ook wordt de entree van het park en de bestaande parkeerplaats op de hoek Maasweg/Waije verlegd naar de Ligteveldweg. Een en ander om de verkeersdruk op de Maasweg te verminderen.

Voorzitter John van Haeff van de stichting ’t Maasveld laat weten dat de groene uitstraling van het park wordt versterkt. ,,We verhogen de biodiversiteit op het sportpark door twee keer zoveel nieuwe bomen te planten als er weggaan.”

De herinrichting van het sportpark zal een uitloop hebben in 2023. Het park blijft tijdens de ‘verbouwing’ open voor alle sporters. Een en ander wordt uitgevoerd in nauw overleg met alle betrokken sportverenigingen, vrijwilligers, evenals de gemeente Leudal en Provincie Limburg.

_________________________

Open Club ’t Maasveld

Sportpark het Maasveld is een burgerinitiatief dat een gezamenlijke droom verwerkelijkt; een plek realiseren waar sport, bewegen, onderwijs, cultuur en zorg elkaar ontmoeten. Waar jong en oud, met beperking of geen beperking, sporter en geen sporter actief kan zijn op eigen niveau. Waar men elkaar ontmoet en plezier beleeft met elkaar.