Partners Maasveld akkoord met aanpak

Datum: 20 december 2021

De huidige gebruikers van sportpark ‘t Maasveld zijn ingenomen met de planning van de beoogde renovatie en toekomstbestendig maken van het park.

De belangrijkste partners zoals de voetbal- en tennisclub, de rijvereniging en het zwembad werden medio december uitvoerig bijgepraat over de stand van zaken en de geplande werkzaamheden voor volgend jaar en 2023.

De sporthal is, zoals bekend, dit jaar al helemaal gemoderniseerd en ingebruikgenomen door onder meer zaalvoetballers en volleyballers. In 2022 gaat de buitenruimte op de schop. Dan worden nieuwe voetbal- en tennisvelden aangelegd, krijgt de rijvereniging een nieuw onderkomen, komt er een Bike Park voor mountainbikers en cyclecrosses evenals een wielerovaal van 800 meter lang. En last but not least krijgt ook het facilitair gebouw een facelift. Omdat diverse clubs en verenigingen er gebruik van gaan maken moeten er meer kleedruimtes en sanitaire voorzieningen komen evenals een grotere kantine en werkplaats. Een en ander vormgegeven in een sober en doelmatige, maar wel moderne stijl. 

De stichting ‘t Maasveld werkt voorts een plan uit om het hele sportpark duurzamer te maken. Onder meer door het opwekken van elektriciteit voor eigen gebruik. Voor het zwembad, dat relatief veel energie nodig heeft, erg belangrijk om de kosten te drukken. 

Diverse partners complimenteerden de stichting met de bereikte resultaten tot nu toe.

De gemeente Leudal en de Provincie Limburg steunen het ‘t Maasveldproject met advies en geld. Onder meer door de Open Club-filosofie. Iedereen kan er straks terecht om te sporten, bewegen of als vrijwilliger deel te nemen aan onderhoud, toezicht of organisatie van het park.