Gemeente en Park Leudal-Oost samen op pad voor totaal concept

Datum: 23 april 2018

Afgelopen maand vonden intensieve gesprekken met de gemeente Leudal plaats. In een eerdere nieuwsbrief berichtten we al over de benodigde tijd en geduld. “Tijd en geduld die nu ook blijken welkom te zijn geweest”, aldus Patrick Geraedts, voorzitter Park Leudal-Oost. “Zeker met de voortschrijdende inzichten die we samen met de gemeente ontwikkelen. Tijd die we ook beiden nodig hebben om zaken verder uit te zoeken en meer concreet te worden. Park Leudal-Oost is een majeur project, op weg naar een totaal concept.” Hier beknopt de vervolgstappen en planning.

Totaal concept
Patrick: “Momenteel werken we, Park Leudal-Oost en gemeente, samen aan een Plan van Aanpak. Een Plan van Aanpak waarmee we uiteindelijk één totaal concept voor het park neerleggen (Open Club, renovatie sporthal én wielerbaan. Dit Plan van Aanpak gaat vooral in  op het ‘hoe er te komen’ voor het totaal concept. Daarbij maken we het onderscheidend vermogen van het park goed inzichtelijk en diepen we ook de financiën verder uit: vanuit het ambtelijk voorstel om via een zogenaamde jaarlijkse exploitatiebijdrage te gaan werken en niet een eenmalige bijdrage. Dat wijkt af van het raadsbesluit in december, maar kan rekenen op onze steun. Evenals van de portefeuillehouder, die ook het totaal concept steunt.  

Zo is bijvoorbeeld ook de KNWU, overkoepelende sportbond van en voor de wielersport ook  heel positief over het totaal concept en ziet een meerwaarde voor de wielersport: lokaal, regionaal en landelijk.

Vraag steun aanpak totaal concept bij raad
18 juni 2018 presenteren we, ambtelijk projectleider en voorzitter Park Leudal-Oost, dit Plan van Aanpak gezamenlijk aan de raadscommissie Sociaal, een openbare vergadering. De gemeenteraad nemen we hier op 4 juli 2018 in mee.  Patrick: “Concreet worden, is voor ons beiden het belangrijkste op korte termijn. Daar gaat nu alle energie heen. Zo hebben we vanuit Park Leudal-Oost een gesprek met de bank, verkennen we én dienen we subsidie-aanvragen in, werken we verdere specificering cq benodigde investering multifunctioneel gebouw uit,  evenals als het totaal concept, inclusief ook de horeca en stellen we verhuur contracten  op. Daarnaast zijn we in gesprek met de provincie voor bijdrage in financiering.

Op naar de verdere uitwerking! De gesprekken die daarbij momenteel gaande zijn met nieuwe (commerciële) gebruikers maakt dat we actief, met verbinding én plezier volle vaart doorgaan. Samen met de gemeente!