Nieuwe inrichtingsschets Park Leudal-Oost met unieke ovale wielerbaan, MTB en cyclocross

Datum: 20 maart 2018

Een wielerbaan, mountainbike én cyclocross óp Park Leudal-Oost, de eerste Open Club van Limburg. Een schets van de inrichting laat zien dat de combinatie met de bestaande grootgebruikers uit o.a. voetbal, tennis, paardensport en te renoveren sporthal tot verrassende verbindingen en creatief ruimtegebruik leidt op het tien hectare grote park. De eerste geluiden van de diverse buitenterreingebruikers, de gemeente Leudal en de Provincie Limburg zijn enthousiast.

Het raadsbesluit van de gemeente Leudal medio december 2017 om medewerking te verlenen aan het realiseren van de wielerbaan op Park Leudal-Oost is voortvarend opgepakt vanuit het burgerinitiatief Park Leudal-Oost. Resultaat is een inrichtingsschets van het park (zie impressie), waarin ook de wielrenbaan en het mountainbike-parcours zijn verwerkt. 

 “Als het meezit, heeft Park Leudal-Oost, de eerste Open Club van Limburg, vanaf tweede helft 2019 (fasegewijs) naast een gerenoveerde sporthal ook een wielrenbaan en mountainbike-parcours”, aldus John van Haeff (lid commissie gebouw en infra Park Leudal-Oost). “Vanuit de Open Club-gedachte werken diverse vrijwilligers al vanaf 2012 aan een toekomstbestendig multifunctioneel, bovenlokaal park voor inwoners uit de nabije omgeving. Een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. “Een plek waar nu ook een veilige wieleromgeving gecreëerd kan worden met verlichte wielerbanen voor mountainbikers, cyclocrossers en wielrenners. Zowel voor recreatief als professioneel wedstrijd niveau”, aldus John. “Park Leudal-Oost is inmiddels een plek waar momenteel 37 samenwerkingspartners samen werken aan hun toekomst,” vertelt Patrick Geraedts (voorzitter Park Leudal-Oost).  

Basis van gezamenlijkheid
De plaatselijke wielerverenigingen zoals Wielerclub Midden-Limburg, Stichting Wielerevenementen Leudal en ’t Naers Peloton hebben samen met Huis voor de Sport Limburg en de huidige gebruikers van het buitenterrein waaronder voetbalclub RKSVN, Zwembad ‘t Ligteveld, LTV Neer (tennis) en LRV de Neer en PC Neer (paarden en pony’s) aan de basis gestaan voor het nieuwe inrichtingsvoorstel, een integraal ontwerp. Zij zijn, net zoals de gemeente Leudal en Provincie Limburg, enthousiast over de inrichtingsschets.

Inrichting Park Leudal-Oost
De buitensportactiviteiten bestaan in de schets uit 4 voetbalvelden, 3 tennisbanen, 3 rijbakken voor de pony’s en paarden (en daarmee tevens ruimte voor buitengym), zwembaden, 800 meter wielerbaan, een minimaal 3 kilometer lange MTB- en cyclocross-parcours conform UCI-maatstaven. De wielertraining-faciliteiten zijn direct op wedstrijdniveau en bieden daarmee vele mogelijkheden voor (offroad)wielersport (breedte- en topsport) in een veilige wieleromgeving. Een baan die overigens niet alleen voorbehouden is aan wielrenners. Park Leudal-Oost staat ook open voor andere activiteiten, zoals hardlopen, trainingen vanuit bijvoorbeeld voetbalclub of skeeleren. Het park kent daarnaast een sporthal, kleedgebouw en gezamenlijk gebouw met o.a. horeca. Het ontwerp van deze gebouwen wordt momenteel nader uitgewerkt.

Veilige sportomgeving
Met infrastructurele voorzieningen, zoals vangnetten, groene hagen en ongelijkvloerse kruisingen en een uitgekiende sportprogrammering is een veilige sportomgeving voor alle disciplines geborgd. Met de verlichting kan ook in de winter- in de avonduren van alle sportvoorzieningen gebruikt gemaakt worden.

Bereikbaarheid
Bezoekers kunnen op meerdere plekken bij het park hun auto parkeren, zowel aan het Ligteveld als aan de Waije. Dat spreidt ook direct het verkeer. De grootste parkeerplaats ligt het dichtste bij de N273/ Napoleonsbaan. Vanuit de gebruikers van de wielrenbaan en MTB-ers is van andere plekken bekend dat ruim driekwart met de fiets komt. Fietsen zijn te stallen bij de sporthal. Momenteel werken de initiatiefnemers samen met de gemeente Leudal en natuurbeheerders in Midden-Limburg ook aan MTB-routes in de omgeving en de aansluiting daarop.

Ambassadeurs als Frans Maassen, Bart Brentjens, Roy Curvers en Bas Peters
Ook de inbreng van de ambassadeurs uit de wielersport is van groot belang geweest. Bart Brentjens en Bas Peeters, beide iconen uit het MTB / cyclocross en (respectievelijk oud Olympisch-, oud Wereld- en oud Nederlands kampioen) zijn unaniem in hun steun voor het plan. Zij vinden het ook erg belangrijk dat er een veilige en goede trainingslocatie komt voor de jeugd. De jeugd heeft de toekomst.

En dat geldt ook voor de ambassadeurs voor het wielrennen zoals Frans Maassen en Roy Curvers. Zij zijn erg enthousiast over de 800 meter ovale wielrenbaan: een trainingsgelegenheid waarbij professionele ploegen snelheden tot 70 km per uur kunnen ontwikkelen. Dit is uniek in Nederland. Ook zij vinden dat de wielrenbaan voor iedereen toegankelijk moet kunnen zijn, zowel voor de recreatieve als ook voor de profwielrenners.

Exploitatie 
De combinatie van de wielrenbaan, MTB-parcours en cyclocrossbaan met de ander sporten, de Open Club-gedachte en de samenwerkingen van de diverse partners heeft een gunstige invloed op de exploitatie. Alle aandacht is gericht op een dekkende exploitatie en is met de nodige inspanningen van eenieder ook mogelijk. Patrick Geraedts, voorzitter Park Leudal-Oost: “Het toont aan dat het concept volgens de Open Club-gedachte een succesvolle formule is om ook in de toekomst in regio’s met kleine kernen vitale omgeving te creëren voor sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur. Deze programmering is het antwoord om ook in de toekomst aan de basis te staan van een bloeiend en kloppend platteland.”

Geduld en volgende stap
Park Leudal-Oost kent veel geduld. Vanaf het moment dat het initiatief in 2012 startte. Eind 2017 nam de gemeenteraad van Leudal een positief besluit over Park Leudal-Oost. Al zij het in andere vorm dan de samenwerkende partners ambieerden. In plaats van vernieuwbouw van de sporthal koos de raad voor renovatie van de hal. Hiervoor stelt ze als richtbedrag € 1.500.000 beschikbaar. Met als onderbouwing één miljoen euro voor investeringen zoals genoemd in de Open Club-gedachte en € 500.000 voor de renovatie van de huidige spantenhal. Ook werd medewerking verleend aan het realiseren van de wielerbaan op Park Leudal-Oost. Wat vervolgens door de partners voortvarend is opgepakt. Resultaat is een inrichtingsschets van het park.

Tijdens de inloopavond dinsdag 20 maart 2018 konden de samenwerkingspartners, buurtbewoners en overige geïnteresseerden kennismaken met het inrichtingsvoorstel. John: “Die opmerkingen verzamelen we en verwerken we in een definitief ontwerp. Maar voordat we deze stap maken, moeten we eerst het financieel gedeelte afronden. De raad moet nog eenmaal de financiering van de veilige wieleromgeving goedkeuren. Parallel daaraan werken we de renovatie van de sporthal nader uit.”