En hoe nu verder!

Datum: 1 februari 2018

“Na het raadsbesluit in december 2017 zijn we voortvarend aan de slag gegaan met o.a. de vorming van diverse commissies”, vertelt Roy van Rijt. Roy is benoemd tot voorzitter van de commissie gebouw en infra. En zo is bijvoorbeeld Hans Wassenberg, voorzitter van commissie financiën. Deze commissie houdt zich o.a. bezig met verwerven van subsidies en gelden en exploitatie van het park. Hans: “Echter, naast het voortvarend vervolg, bleek tijdens de recente overleggen met de gemeente Leudal dat we een verschil van inzicht hadden over het amendement dat medio december 2017 is aangenomen. Voornamelijk over de financiële consequenties hebben we andere interpretaties. Hier moet op korte termijn duidelijkheid over komen.” Roy vervolgt: “Tot die tijd gaan we in volle vaart door met onze plannen en ideeën.” Lees maar eens. 

Door met plannen en ideeën
“Op 25 januari 2018 hebben we in de voetbalkantine bij RKSVN voor alle samenwerkingspartners van Park Leudal-Oost een terugkoppeling verzorgd”, vertelt Roy. “Daarbij is aangegeven dat we beginnen met het ophalen van wensen en ideeën die een ruimtelijk impact hebben. Denk daarbij aan het aantal en type velden, kleedlokalen, opslagruimte, horeca, vergaderzalen, parkeerplaatsen etc. We verzamelen  de wensen en ideeën en vertalen het in een gezamenlijk programma van eisen voor het gebouw en een voor de inrichting van het gehele park.“

Inrichting park: een park van en voor ons allemaal
“Het ontwerp van de inrichting van het park geven we in februari samen met de gebruikers vorm. Het voorlopig ontwerp hebben we nodig voor een overleg met de Provincie Limburg (maart 2018) voor het mogelijk beschikbaar stellen van subsidie. Door de toevoeging van de wielerbaan en MTB-parcours richten we het gehele terrein opnieuw in. Hierna gaan we aan de slag met het gebouw (inclusief hal) en definitieve invulling van het park. Gedurende al die stappen overleggen we regelmatig met elkaar, en daar hoort ook  de omgeving bij. Zo krijgen we een park dat zoveel mogelijk aansluit bij wensen en ideeën van alle gebruikers,“ aldus Roy.