Verdere proces met o.a. vorming commissies en sportieve planning

Datum: 2 januari 2018

Naar aanleiding van de bijeenkomst vrijdag 15 december 2017 met de gemeente en de raadsvergadering van dinsdag 12 december, hebben wij media december bij elkaar gezeten met de initiatiefnemers van Park Leudal-Oost. Daarbij keken we vooral naar de vervolgstappen en vragen die we nu voorzien en ook te horen krijgen vanuit de samenwerkingspartners. Vanuit daaruit hebben we diverse commissies gevormd. Juist ook om de werkzaamheden te verdelen en gericht uitvoering te kunnen geven aan de vervolgstappen. 25 januari staat een bijeenkomst gepland voor de samenwerkingspartners. En we hebben ons zelf een doel gesteld: we zetten in op de opening van Park Leudal-Oost met een verbouwde hal die voldoet aan de hedendaagse eisen en sportnormen voor de diverse gebruikers zoals volleybal en zaalvoetbal in juni 2019. 

Vorming commissies

Denk daarbij aan:

 • beleid en visie: waaronder ook coördinatie met samenwerkende verenigingen
   
 • gebouwen en infra voor o.a. het opstellen van het totaal concept inclusief wielerbaan en zelfwerkzaamheden
   
 • financiën met o.a. subsidie, verwerven gelden en exploitatie
   
 • sponsoring en evenementen
   
 • marketing en communicatie met o.a. naamgeving, website, werken aan naamsbekendheid en ook blijven werken aan draagvlak
   
 • operationeel en planning met o.a. verhuur, inzet van vrijwilligers, dagbesteding en dagelijks onderhoud van het park en gebouw.

De commissies krijgen momenteel qua bezetting vorm en starten elk met een plan van aanpak.

25 januari bijeenkomst samenwerkingspartners
Donderdagavond 25 januari 2018 van 19.30 tot 21.00 uur komen we met de samenwerkingspartners van Park Leudal-Oost bij elkaar. We nemen hen dan mee in de verdere stappen en horen graag hun ideeën en vragen.

Planning
We stomen lekker door en gaan voor een sportieve planning. De komende maanden krijgt het ontwerp voor het park vanuit variant 2 + nader vorm. Daarbij betrekken we vanzelfsprekend ook de samenwerkingspartners en de omgeving van Park Leudal-Oost.

We hebben ons zelf daarbij een doel gesteld: we zetten in op de opening van Park Leudal-Oost met een verbouwde hal die voldoet aan de hedendaagse eisen en sportnormen voor de diverse gebruikers zoals volleybal en zaalvoetbal in juni 2019.

Conform raadsbesluit 12 december 2017 komt variant 2+ als volgt er uit te zien:

 • renovatie huidige Sporthal ’t Ligteveld (in plaats van de oorspronkelijk voorgestelde vernieuwbouw)
   
 • horecaruimte
   
 • verbouw van de huidige voetbalaccommodatie tot centrale kleedgebouw
   
 • renovatie van de bestaande velden en aanleg 1 mini trainingsveld
   
 • velden voorzien van LED verlichting (verduurzaming)
   
 • tennisaccommodatie en het zwembad blijven gehandhaafd maar zijn zelfvoorzienend
   
 • drie paardrijdbakken
   
 • verlicht MTB-parcours
   
 • sportzaal De Kwiebus als onderdeel van Stichting Park Leudal-Oost
   

En medewerking te verlenen aan de realisatie van de wielerbaan op locatie Park Leudal-Oost.