Provincie opent deur voor veilige wieleromgeving in Park Leudal-Oost

Datum: 3 december 2017

De afgelopen periode is er hard gewerkt om de (inmiddels ingetrokken provinciale) middelen voor de wieleromgeving in Haelen opnieuw te oormerken als budget voor een veilige wieleromgeving binnen Leudal (Park Leudal-Oost). Afgelopen vrijdag stond de behandeling van de provinciale sportbegroting op de agenda van Provinciale Staten-commissie. John van Haeff (voorzitter ’t Naers Peloton) en Huub aan den Boom (Wielerevenementen Leudal) waren daar bij. John van Haeff sprak, namens ’t Naers Peloton en Park Leudal-Oost de staten toe.

Gedeputeerde Ger Koopmans was enthousiast over de inspraaknotitie. Hij deed de concrete toezegging dat hij voor 21 maart 2018 (op uitnodiging van de gemeente Leudal) in gesprek gaat om naar de planvorming van Leudal-Oost met wielerbaan te kijken. Bij geschiktheid van het plan heeft hij toegezegd om de gelden voor de wielerbaan opnieuw ter beschikking te stellen in het begrotingsjaar 2019. Concreet betekent dat voor de planvorming van Park Leudal-Oost in feite geen vertraging. Voordat de schop in het veld kan gaan is het toch eind 2018.

’t Naers Peloton deed al eerder via Facebook een oproep aan commissieleden van de gemeente Leudal #raaleul: “Neem uw zorgplicht serieus en creëer samen met Park Leudal-Oost een veilige wieleromgeving voor het mountainbiken en het wielrennen, ook in Midden-Limburg.

 

Hieronder de volledige spreektekst van John van Haeff in de statencommissie:

Geachte leden van Provinciale Staten, geachte gedeputeerden,

Als voorzitter van ’t Naers Peloton en vertegenwoordiger van 1 van de 37 gecommitteerde verenigingen aan Park Leudal-Oost wil ik u, leden van Provinciale Staten, vragen om het voorstel in het uitvoeringsprogramma sport 2018-2019 om in deze periode geen investeringen te doen in (de ontwikkeling van) veilige wieleromgevingen, te heroverwegen.

Het burgerinitiatief voor de realisatie van een veilige wieleromgeving in Haelen, dat was afgevallen vanwege te weinig draagvlak van de buurtbewoners, is meteen verplaatst naar Park Leudal-Oost in dezelfde gemeente Leudal.

Park Leudal-Oost is het eerste burgerinitiatief in de Provincie Limburg dat sinds 2013 conform het `Open Club´-principe met uiteindelijk 37 betrokken verenigingen gewerkt heeft aan een toekomstbestendig multifunctioneel, bovenlokaal park voor inwoners van Leudal-Oost. Een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Een plek waar een veilige wieleromgeving gecreëerd kan worden met een verlicht mountainbike-parcours en een (professionele) wielerbaan. In totaal hebben zich 10 fietsverenigingen uit Midden-Limburg aan de wielerbaan gecommitteerd waarbij ’t Naers Peloton met 130 leden de grootste is. Door Wielerevenementen Leudal wordt jaarlijks met kerst voor mountainbikers een tocht georganiseerd waar gemiddeld 800 mountainbikers uit Midden-Limburg en omstreken naar toe komen.

Ons doel is een veilige fietsomgeving te creëren voor het mountainbiken en het wielrennen in Midden-Limburg, de laatste witte vlek in onze provincie zonder een veilige wieleromgeving. Midden-Limburg is altijd al leverancier geweest van wielertalent zoals Frans Maassen, Roy Curvers en Bart Brentjens, die ook allen ambassadeur van dit project zijn. En zoals onlangs is gebleken dat de huidige generatie wielersporthelden als Tom Dumoulin, Wout Poels, Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Chantal Blaak (opnieuw) onze jeugd inspireert om te gaan fietsen met bijbehorende ledenaanwas tot gevolg. Vanuit zowel de sport maar zeker ook uit het oogpunt van vitaliteit een gezonde ontwikkeling.

In de afgelopen 3 jaar hebben zich alleen al in Midden-Limburg 3 zeer ernstige ongelukken voor gedaan met wielrenners waarvan 1 met dodelijke afloop op de Heibloem. Park Leudal-Oost voorziet in een verlichte MTB-baan en een professionele wielerbaan op een bestaand sportpark en kan daarmee deze laatste blinde vlek invullen.

Samenvattend, de onderscheidende sterke punten van de wielerbaan op Park Leudal-Oost zijn:

  • Gezonde gegarandeerde exploitatie van de wielerbaan als onderdeel van een multifunctioneel sportpark met 37 formeel gecommitteerde verenigingen. Met daarmee volop mogelijkheden tot samenwerking en synergie tussen de betrokken partijen aldaar;
  • Wielerbaan is gepland en past in het bestaande bestemmingsplan van het sportpark;
  • Gemeente Leudal besluit 12 december 2017 omtrent de definitieve doorgang van de realisatie van Park Leudal-Oost en biedt de provincie het momentum om de laatste blinde vlek van een veilige wieleromgeving in Limburg voortvarend in te vullen;
  • Park Leudal-Oost is het voorbeeld voor de Open Club-gedachte, lokale partijen die zelf de onderlinge samenwerking opgezocht hebben met dit multifunctioneel sportpark als eindresultaat.

En derhalve vraag ik u, om uw voornemen om geen investeringen in veilige wieler-omgevingen meer te doen in 2018-2019 (waar dit in een eerder stadium voor de veilige wieleromgeving in Haelen gereserveerde bedrag ter grootte van € 700.000.- wel gepland stond) te heroverwegen. Of anders aanvullende fondsen in dezelfde orde grootte ter beschikking te stellen om ook in Midden-Limburg op Park Leudal-Oost een veilige wieleromgeving te creëren.

Dank voor uw aandacht.

 

John van Haeff
Voorzitter ’t Naers Peloton
www.naerspeloton.nl
www.parkleudaloost.nl

 

29 november 2017

 

Bijlagen