Steunbetuiging vanuit Huis voor de Sport Limburg

Datum: 13 november 2017

Naast de vele samenwerkingsovereenkomsten van diverse verenigingen en organisaties, ontvingen we afgelopen week de steunbetuiging van Huis voor de Sport Limburg.  Enkele woorden uit hun steunbetuiging: 'voor de hele maatschapij', 'ambitie met realiteitszin, 'achter de plannen ligt een kritisch plan voor beheer en exploitatie' en 'dit burgerinitiatief omvat tal van verenigingen die over de kaders van hun eigen vereniging heen durven te kijken'.  Lees hieronder hun steunbetuiging over Park Leudal-Oost, dat als één van de eerste met het Open Club Limburg-concept werkt.

Open Club gedachte ‘Park Leudal-Oost’

Over Open Club Limburg
Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg: “Clubs in Limburg staan voor flinke uitdagingen op heel veel gebieden. Teruglopende ledenaantallen en vrijwilligers, kosten van accommodaties, nieuwe programmeringen, financiën die onder druk staan, enzovoorts. Samen met betrokken partijen hebben we het Open Club Limburg concept ontwikkeld. De reacties zijn zeer enthousiast. De manier van samenwerken pakt de problemen aan en komt met oplossingen op maat. Juist door verder te kijken dan de grenzen van je vereniging en je op te stellen als sociale ondernemer ontstaan unieke nieuwe verbindingen, en succesvolle oplossingen. Open Club zijn wij allemaal. Door uit te gaan van de kracht van iedereen creëren we zelf een nieuwe en duurzame manier van verenigen. Oude waarden in nieuwe contexten."

Huis voor de Sport Limburg is in 2016 gestart met een concept van duurzaam verenigen: Open Club Limburg (www.openclublimburg.nl). Het speelt in op de uitdagingen van (sport)verenigingen en biedt daarbij oplossingen voor de toekomst. Vanuit de eigen lokale situatie creëert Open Club Limburg een dynamische (sport)kern waarbij ook cultuur, zorg, onderwijs, bedrijfsleven en de omgeving met elkaar duurzaam worden verenigd. Bovenstaande omschrijving past naadloos in de Open Club filosofie die Huis voor de Sport Limburg in Limburg uitdraagt. Een open club kenmerkt zich door een open houding. Een dergelijke vereniging is een ontmoetingsplek voor eigen leden, maar ook voor buurtbewoners die worden gestimuleerd om te bewegen. Een plek die verankerd ligt in het sociale en maatschappelijke leven van een dorp.

Open Club Limburg verbindt, verrijkt en verenigt. Vanuit de sport legt het unieke verbindingen die elkaar versterken. Verbindingen met andere sporten, maar ook met cultuur, zorg, onderwijs en het bedrijfsleven in de omgeving, waarbij het concept samen wordt vormgegeven. Het verrijkt bestaande en nieuwe initiatieven op het gebied van samenwerking. Verbetert programmering van activiteiten die inspelen op de steeds veranderende lokale behoeften van mensen. Helpt bij het effectiever organiseren van clubs, en het efficiënter benutten van accommodaties en de duurzame manier waarop middelen worden ingezet. Uiteindelijk ontstaat zo een nieuwe vorm van samen verenigen, waarbij ook nieuwe lokale en regionale gemeenschappen ontstaan. Met verbindingen tussen mensen die samen een plezierige, gezonde, sociale en toekomstbestendige leefomgeving bouwen die voldoet aan hun behoeften.

Een Open Club levert de maatschappij (zeker in dorpskernen) veel op. Uit onderzoek blijkt dat een Open Club de sociale cohesie versterkt. De leefbaarheid neemt toe. Als gevolg van nieuwe beweeginitiatieven neemt het aantal mensen dat gaat bewegen toe. Met als resultaat dat de zorgkosten en het ziekteverzuim afneemt. De kwaliteit van het leven van inwoners neemt toe, net als de arbeidsproductiviteit.

Over Park Leudal-Oost
Park Leudal-Oost, dat als één van de eerste met het Open Club Limburg concept werkt, kenmerkt zich als een echt burgerinitiatief. Het is een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Op en rond het park komen verbindingen met natuur en recreatie tot stand. Het park is daarmee niet alleen een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek voor verenigingen (en andere georganiseerde gebruikers), maar juist voor de hele maatschappij.

Vanuit de (toekomstige) ontwikkelingen die zij voorzien, zoals ontgroening, vergrijzing én de veranderende vraag van leden is dit initiatief gestart. Achter het initiatief staat een groep mensen die enorm betrokken is bij de gemeenschap. Op basis van de gepeilde behoefte van leden én de inwoners van Leudal Oost hebben zij een plan voor de toekomst gemaakt. Ambitie met realiteitszin zijn daarbij de kernwoorden. De plannen zijn meer dan een nieuwe sporthal, het gaat om de verbindingen met andere domeinen zoals zorg en cultuur. De vrijwilligers zetten samen (met de gemeente) nieuw beweegaanbod op, zoals de realisatie van mountainbikepaden en walking football voor ouderen.  Achter de plannen ligt een kritisch plan voor beheer en exploitatie.

Dit burgerinitiatief omvat tal van verenigingen die over de kaders van hun eigen vereniging heen durven te kijken met als doel de veranderende (beweeg)behoefte die er bestaat in de gemeenschap te vervullen. Zij leggen nieuwe verbindingen naar andere verenigingen om zo nieuwe  (beweeg)initiatieven te stimuleren.

Huis voor de Sport Limburg ondersteunt het burgerinitiatief Park Leudal Oost en onderschrijft de ambities van de Stichting  zoals verwoord in het document Eindrapportage Fase Voorlopig Ontwerp & Voorstel Fase Definitief Ontwerp van april 2016. De kracht van Park Leudal-Oost is het centraal organiseren.