Infoavond 15 juni 2017 in Spantenhal

Datum: 13 juni 2017

Donderdag 15 juni 2017 informatieavond Park Leudal Oost.
Aanvang: 20.00 uur.
Locatie: Spantenhal, Neer.

Daar waar het in 2013 begon. Met een idee van een klein groepje van zeven mensen van één club. In korte tijd uitgegroeid tot een samenwerkingsverband van meer dan 20 verenigingen (met een achterban van enkele duizenden mensen in Leudal-Oost en zelfs over de gemeentegrenzen heen!), betrokken inwoners, commerciële partijen, zoals kinderdagverblijf en zorgpartijen.

We laten het niet bij het collegebesluit van juni zitten! Donderdag koppen bij elkaar. Wethouder Stan Backus is het eerste deel aanwezig om het collegebesluit toe te lichten. Daarna gaan we onderling verder.