Enquête Sportimpuls

Datum: 10 mei 2017

Sportimpuls is een mede door subsidie mogelijk gemaakt breed sportproject. Gelieerd aan Park Leudal-Oost en Zaalvoetbalvereniging de Gastronoom. "Samen met de diverse verenigingen gaan we enkele leuke, laagdrempelige, vernieuwende activiteiten ontwikkelen op het gebied van sport, spel en bewegen. Middels de enquête Sportimpuls Neer willen we inzicht krijgen in sportgedrag", vertellen Bas Keltjens (projectleider Sportimpuls) en Hubertus Dorssers. 

Inzicht in sportgedrag met oog op te ontwikkelen activiteiten
Vanuit het project Sportimpuls staan drie pijlers centraal:

  • Vitaliteitsverbetering
  • Terugdringen eenzaamheid
  • Het verhogen van de leefbaarheid en het samenhorigheidsgevoel.

Deze enquête vormt het startpunt en de inspiratie voor de te ontwikkelen activiteiten. "We hopen dan ook op een zo hoog mogelijke respons om een zo goed mogelijk beeld van de wensen en behoeften van onze doelgroep te krijgen."

Inleveren tot en met 20 mei
De ingevulde enquêtes kunnen tot en met 20 mei worden ingeleverd bij de Haammaeker, de voetbalkantine bij RKSVN, bij Spar Kuijpers of bij de initiatiefnemers thuis. Mochten er meer mensen in uw huishouden de enquête willen invullen, dan kunt u deze via www.neersnieuws.nl of www.gaernaonaer.nl downloaden en uitprinten, of u kunt een exemplaar halen bij de inleverpunten.

Hartelijk dank voor uw tijd en moeite!