Tips beheer en onderhoud sportaccommodaties

Datum: 6 februari 2017

"Op dit moment zien we dat veel accommodaties te maken hebben met achterstallig onderhoud en leegstand. Daarnaast spelen zaken als bezuinigingen bij de (gemeentelijke) overheid en de discussie of sport nog wel een taak is van de (gemeentelijke) overheid. Dit alles maakt het vraagstuk rond beheer en onderhoud van sportaccommodaties niet gemakkelijker." En dat maakte dat Huis voor de Sport Limburg / Open Club Limburg in samenwerking met  Kragten en Stichting IKL de workshop 'Efficiënt beheer en onderhoud van sportaccommodaties" organiseerde.

Vanuit Park Leudal-Oost namen Fred van der Leeden en Thies aan den Boom eind vorige week aan deze workshop deel. Hierbij week werd het vraagstuk rond beheer en onderhoud verkend. En werd geconstateerd dat sportaccommodaties steeds meer een onderdeel vormen van een kern of dorp en dat ook steeds meer in gezamenlijkheid wordt opgepakt. Tijdens de workshop kwamen ook diverse tips naar voren voor beheer en onderhoud. Zie daarvoor en de presentatie tijdens de workshop bijgaande link.