Sportimpuls loopt gewoon door

Datum: 6 februari 2017

Eerder berichten we jullie al over het nieuwe project "Sportimpuls". Bas Keltjens projectleider Sportimpuls, vertelt: “Gelukkig kunnen we op eigen kracht door. Los van de weer uitgestelde besluitvorming over Park Leudal-Oost door de gemeente Leudal. Zo is afgelopen tijd een stuurgroep opgericht die Sportimpuls begeleidt. In deze stuurgroep zitten vertegenwoordigers van o.a. Huis voor de Sport Limburg, Seniorenverening Sint Martinus Neer en Park Leudal-Oost. Daarnaast hebben ook de Herensportclub en Damesgymclub interesse getoond. Drie pijlers staan centraal bij ons Sportimpuls-project: vitaliteitsverbetering, eenzaamheid terug dringen en het verhogen van de leefbaarheid en het samenhorigheidsgevoel.“

Vitaliteit, eenzaamheid, leefbaarheid en saamhorigheid 
“Vanuit ons project Sportimpuls staan drie pijlers centraal: vitaliteitsverbetering, eenzaamheid terug dringen en het verhogen van de leefbaarheid en het samenhorigheidsgevoel. Onderwerpen die meer verenigingen bezig houden. Zo heeft de Herensportclub ons zelf benaderd,” vervolg Bas.

Erik Seuren, Herensportclub: "We zijn een club van twaalf enthousiaste mannen, die één keer in de week samen actief zijn: volleyen, allerlei oefeningen en gezellig samen zijn. De club vergrijst momenteel snel en krijgt weinig nieuwe leden. Via-via hoorden we van het initiatief SportImpuls en zochten we contact met Bas Keltjens en zijn we nu samen aan de slag. Ook de Damesgymclub heeft interesse om aan het project deel te nemen. Ook deze club heeft twaalf leden en kampt met hetzelfde probleem van nieuwe aanwas als de Herensportclub. De dames sporten in de gymzaal De Kwiebus in Neer op maandagavond van 19.30 tot 21.00 uur en de heren van 21.00 - 22.30 uur." Bas vervolg: "Ook de Seniorenvereniging is enthousiast over de aandacht voor deze onderwerpen. En dan met name onderwerp ‘eenzaamheid’. Een lastig onderwerp, wat ook hen bezig houdt en waar ze iets aan willen doen.“

Onderzoek sportgedrag
“Momenteel werken we aan een enquête. Daarin vragen we onder andere naar het sportgedrag. Deze enquête verspreiden we binnenkort. De uitkomsten van deze enquête vormen de basis voor enkele vernieuwende, laagdrempelige sportprojecten, aldus Bas.”

Samen aan de slag
Mooi dat de Seniorenvereniging en Herensportclub al enthousiast hebben gereageerd. En tijdens de kennismakingsgesprekken hebben ze aangegeven mee te willen werken. “Samen gaan we dit project de komende tijd uitbouwen. Er volgen nog gesprekken met meer verenigingen.

Mocht iemand zelf interesse hebben, meld je aan! Alle hulp is welkom!,” vertelt Bas Keltjens. To be continued.