Gemeenteraad beslist in februari 2017

Datum: 19 oktober 2016

Afgelopen maand hebben meerdere gesprekken met de gemeente Leudal plaatsgevonden. Inherent aan diverse toezeggingen afgelopen half jaar die de gemeente Leudal niet was nagekomen. Ruud Boonen, namens Park Leudal-Oost: “Met als uitkomst van deze gesprekken: duidelijke afspraken over de gemeentelijke procedures én over de manier van samenwerken. Die leggen een mooie basis voor een verdere succesvolle samenwerking. Dat is ook de insteek van de gemeente Leudal.”

Samen met de gemeente Leudal is nu een werkgroep gevormd. Bestaande uit vertegenwoordigers vanuit diverse ambtelijke disciplines én Park Leudal-Oost. Vanaf begin oktober komen zij wekelijks bij elkaar om gezamenlijk toe te werken naar een besluitvormingsdocument: een document dat ingaat op de inhoudelijke kaders voor Park Leudal-Oost. Medio november vindt, met het oog op draagvlak en cocreatie, ook een zogenaamd ‘opiniërende sessie met de fractiespecialisten’ van diverse politieke partijen plaats. In februari 2017 beslist de gemeenteraad.
 
Ruud: “Het is een forse stap terug in het proces. Maar we hopen en verwachten, met het raadsbesluit over de kaders en uitgangspunten voor Park Leudal-Oost, uiteindelijk ook weer sneller stappen vooruit te kunnen zetten. Het eerder verrichte werk, zoals het met de verenigingen gezamenlijk opgestelde Programma van Eisen, blijft daarbij welkom.“
 
“Dinsdagavond 18 oktober komen we met vertegenwoordigers vanuit de betrokken verenigingen bij elkaar. We praten hen dan bij over de ontwikkeling en, ook met het oog op het raadsbesluit, wat dat van ons allen vraagt. Op naar een positieve besluitvorming in februari 2017!”
 
In Dagblad De Limburger stond afgelopen week het artikel ‘Ontknoping nadert voor park Neer’ Te vinden op onze Facebook-pagina met een eerste reactie op het bedrag. Dat ligt vele malen lager.