Donatie VSBfonds voor Park Leudal-Oost

Datum: 26 maart 2016

Park Leudal-Oost is erg verheugd met de steun vanuit VSBfonds. De donatie van 7.500 euro is een welkome bijdrage voor de opstart van het parkteam Park Leudal-Oost.

De herontwikkeling van Sportpark Ligteveld in Neer tot Park Leudal-Oost is een lange termijn-planning. De VSBfonds-donatie gaat over de korte termijn: niet over de voorzieningen maar over de mensen. Park Leudal-Oost wil nu én in de toekomst een park zijn vóór en dóór mensen. Voor alle mensen van jong tot oud.

Betrekken mensen met afstand tot arbeidsmarkt

Samen met zorgpartners en verenigingen wil de Stichting Park Leudal-Oost aan de slag om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te betrekken bij de verenigingen. Zo kunnen we  zorgen voor een zinvolle dagbesteding, eenzaamheid tegengaan en wellicht ook kunnen toewerken na vast vrijwilligerswerk dan wel betaald werk.

Eerste burgerinitiatief over zes dorpsgrenzen heen

Park Leudal-Oost is het eerste burgerinitiatief in de gemeente Leudal dat over zes dorpsgrenzen heen gaat en waarbij zoveel verenigingen en organisaties betrokken zijn. In totaal zijn er momenteel 18 verschillende verenigingen en organisaties betrokken met een achterban van ruim 8000 mensen. De ambitie is een toekomstbestendig multifunctioneel, bovenlokaal park voor inwoners van Leudal-Oost. Een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Een exploitatie en beheer met realiteitszin én voor de lange termijn.

Over VSBfonds

VSBfonds ondersteunt initiatieven die bijdragen aan een samenleving waarin iedereen actief meedoet, zich betrokken voelt en de kans heeft persoonlijk en maatschappelijk te groeien. Het fonds is actief op drie gebieden: Mens & Maatschappij voor sociale initiatieven die meedoen als doel hebben, Kunst & Cultuur voor plannen waardoor meer mensen kunnen genieten van kunst en cultureel erfgoed en Beurzen voor studenten die in het buitenland verder willen studeren of onderzoek doen. Het fonds steunt projecten met geld, kennis, ervaring en een professioneel netwerk.

Meer informatie op www.parkleudaloost.nl en www.vsbfonds.nl