Ingrijpende keuzes maken –Transitieatlas Leudal

Datum: 5 maart 2016

‘Ingrijpende keuzes maken'. 'Plek maken voor 'Gezonde toekomstbestendige voorzieningen'. 'Een mooi voorbeeld is een van de eerste businesscases “Sportpark Leudal Oost waarbij een lokaal initiatief van bedrijfsleven, sportverenigingen, bewoners en maatschappelijke partijen tot een multifunctionele sportaccommodatie moet leiden.’ Dat zijn enkele uitspraken uit de Transitieatlas Leudal van Public Result en de gemeente Leudal.

Meer weten? Zie http://www.publicresult.nl/project/verdieping-transitieatlas-gemeente-leudal/