NOC*NSF pilotproject Open Club: sport BSO

Datum: 5 maart 2016

NOC*NSF heeft Park Leudal-Oost geselecteerd als één van de vijf allianties tot pilotproject. Deze allianties krijgen ondersteuning vanuit NOC*NSF en Huis voor de Sport Limburg in hun uitwerking tot een Open Club. Park Leudal-Oost richt daarbij haar vizier op sport BSO. Vanzelfsprekend is daarbij inmiddels ook Kinderdagverblijf Tante Pollewop betrokken. Ook KERNgezond juicht dit initiatief toe.

Afgelopen periode heeft Park Leudal-Oost meegedaan aan de Open Club sessies van NOC*NSF in Midden Limburg. Deze sessies waren bedoeld voor sportclubs die kansen zien en niet stil willen zitten. Clubs die zich ondernemend opstellen, samenwerken met andere partijen en vraag- en buurtgericht denkt. Fred van der Leeden: “Naast dat we veel kennis hebben kunnen delen met andere clubs uit Midden Limburg, heeft NOC*NSF Park Leudal-Oost ook geselecteerd als één van de vijf allianties die verder ondersteund worden in hun uitwerking tot een Open Club. Wij hebben vanuit deze pilot inmiddels de eerste stappen gezet om de samenwerking met andere partijen verder uit te werken. Zo kijken we samen met Tante Pollewop of we nu al een sportieve BSO kunnen realiseren op het sportpark ‘t Ligteveld.”

Sport BSO

Jenny van Sintfiet van Tante Pollewop: “We willen samen met verenigingen kijken of we kinderen de mogelijkheid kunnen geven om na school kennis te maken met diverse vormen van sport en bewegen. Niet alleen de bekende sporten zullen aangeboden worden, maar juist ook nieuwe vormen van sport en bewegen. Je kunt denken aan panna voetbal, smashvolley, dans, watersport, etc. Vanzelfsprekend doen we dat samen met de verenigingen en hun mensen. Juist diegene die met het oog op de toekomst, de jeugd graag willen betrekken in hun passie. Zo kunnen wij samen voor mooie activiteiten zorgen voor de jeugd.

Onlangs heeft er een overleg plaats gevonden met enkele genodigde verenigingen om te praten over een eventuele samenwerking in deze pilot. Maurice Graef van KERNgezond, waarvan Park Leudal-Oost sinds dit jaar trotse partner is: “Als KERNgezond juichen we dit initiatief toe en zijn wij altijd bereid hieraan aandacht te geven. Ook zijn we bereid mee te denken.”