Ook verbondenheid met individuele sporters

Datum: 5 maart 2016

Senna Heijnen, heeft vanuit haar opleiding International Lifestyle Studies, onderzoek gedaan naar de vraag: ‘Hoe kan Park Leudal-Oost ervoor zorgen dat de individuele sporter zich meer verbonden voelt met het park.‘ Hiervoor heeft ze gekeken naar Park Leudal-Oost zelf, naar de doelgroep, trends en naar ontwikkelingen in de sector Health, Human Movement en Leisure. Vanuit deze basis is er verder nagedacht over mogelijkheden voor Park Leudal-Oost in de toekomst op het gebied van individuele sporters. En die toekomst is er. Senna neemt ons mee in haar bevindingen.

Individuele sporter
“Onder de individuele sporter wordt elke sporter geplaatst die een willekeurige sport alleen, of in een kleine groep uitoefent zonder verbonden te zijn aan een (sport)club. Uiteraard is dit een groot deel van de huidige maatschappij. Daarom zijn er vier verschillende mentaliteitsgroepen opgesteld en verder onderzocht”, vertelt Senna. “De spontane individuele sporter vindt gezelligheid en functionaliteit belangrijk bij een sport. Veelal vrouwen, alleenstaand of met een jong gezin. Daarnaast is er de genietende individuele sporter, vooral de ouderen mensen van onze samenleving. Genieten van sporten is belangrijk, zoals wandelen en fietsen in de natuur.
Dan is er de fanatieke individuele sporter die interesse in technologie heeft. Presteren staat bij deze, vooral mannelijke groep, centraal. De leeftijd varieert heel erg, van jonge starters tot fitte veertigers. Ten slotte is er de bewuste sporter. Dit zijn innovatieve, zelfbewuste jonge mensen die graag voor nieuwe uitdagingen staan. Ze bevinden zich vaak in de levensfase tussen studie en hypotheek in.” Het verdere onderzoek richtte zich op deze laatste twee groepen: de fanatieke en bewuste individuele sporter.

Trends en ontwikkelingen
“Om een nieuw concept voor deze groepen te ontwikkelen is het belangrijk om te zien wat er in de maatschappij speelt,”vervolgt Senna. “Er is gekeken naar trends en ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor Park Leudal-Oost. Een grote ontwikkeling die al even speelt, maar vooral nog lang zal duren, is de digitalisering. Vanuit hier gaan we twee kanten op; enerzijds omarmen we de technologie die ons leven makkelijker maakt, anderzijds geeft het ons enorme stress en maakt het dat we willen ontsnappen aan de dagelijkse drukte.”

“Daarnaast is er de trend creative togetherness. Een reactie op de economische achteruitgang. We werken samen en zoeken naar creatieve oplossingen. Nieuwe kansen doen zich voor en we grijpen ze met beide handen aan. Een trend waar Park Leudal-Oost al veel op inspeelt,” aldus Senna. “Deze twee trends bieden vele kansen en hebben de basis gevormd voor verder onderzoek.”

Kansen voor Park Leudal-Oost
“Het feit dat ongeorganiseerde sport steeds meer toeneemt in Nederland biedt Park Leudal-Oost hierin veel kansen. Het voordeel van individueel sporten vindt de doelgroep de flexibiliteit. Nergens aan verbonden zijn en gaan wanneer je wilt. Daar tegenover staat het nadeel dat ze alleen sporten vaak saai vinden. Een sportpark/vereniging heeft tevens een positieve invloed op de leefbaarheid van een omgeving.”

Senna: “Door het groeiende aanbod is het van belang om een innovatief concept neer te zetten. Een kans die Park Leudal-Oost met beide handen aangrijpt. Enkele kansen voor Park Leudal-Oost zijn het inspelen op de razendsnelle technologische ontwikkeling, maar ook op de gezondheid die een steeds belangrijkere factor speelt bij de consument.

Innovatieve concepten

Deze kansen heeft Senna meegenomen en vervolgens heeft ze verschillende mogelijke concepten bedacht om de individuele sporter meer te betrekken bij Park Leudal-Oost. Senna: “Een voorbeeld hiervan is een online strippenkaart, die je ontvangt op je smartphone. De strippenkaart geeft je toegang tot elke, willekeurige les. Hierdoor kun je zelf beslissen welke les je wanneer graag doet. Vrijheid en flexibiliteit, staan bij dit concept centraal. Daarnaast sport je toch met een groepje. Dat doet het nadeel van alleen sporten verdwijnen. Wanneer je je inschrijft, zie je wie er nog meer bij de les aanwezig zijn. En, wanneer je werkelijk naar de les bent geweest, krijg je via de app oefeningen voor thuis. Gerelateerd tot de door jou gekozen sport. Dit motiveert je en geeft je tevens de vrijheid om ook thuis te sporten. De strippenkaart biedt je wekelijkse tips aan over jou interessegebieden. Bepaalde sporten zijn niet locatie beperkt en kunnen dus ook op een andere versterkende locatie plaatsvinden, zoals yoga bij de Mussenberg.”

Park Leudal-Oost werkt de komende tijd de verschillende concepten verder uit. Met een dikke dankjewel en complimenten voor het waardevolle en fraaie werk van Senna Heijnen. Dat haar werk  opviel en van waarde is, blijkt ook wel uit de stage/afstudeerplek die ze direct aansluitend kreeg aangeboden door één van de topspelers qua adviesbureaus op dit gebied.