Ontknoping besluitvorming Park Leudal-Oost nadert

Datum: 5 maart 2016

De besluitvorming over Park Leudal-Oost staat aan de vooravond van haar ontknoping. Een spannende tijd dus voor de vele vrijwilligers, verenigingen en professionals die al ruim twee jaar met dit plan druk in de weer zijn: het eerste burgerinitiatief in de gemeente Leudal dat over zes dorpsgrenzen heen gaat.

Korte terugblik

“Gelukkig kunnen we concluderen dat de behoefte en het draagvlak voor Park Leudal-Oost in Neer en de omliggende kernen meer dan aanwezig is,” aldus Ruud Boonen, voorzitter beheerstichting Park Leudal-Oost. “Het proces afgelopen twee jaar heeft de diverse partijen ook dichter bij elkaar gebracht. Door samen na te denken over de lange termijn zijn verrassende ontwikkelingen en inzichten tot stand gekomen. Het opstarten van een Sport BSO bijvoorbeeld of de inrichting van het parkteam met vrijwilligers en zorgpartijen, is niet iets wat zomaar tot stand komt.”

Puntjes op de i  / Sportieve omgeving, sportieve planning

Op donderdag 10 maart is officieel de Coöperatie Park Leudal-Oost opgericht. Hiermee is weer een mooie stap gezet in de hele ontwikkeling. We zijn nu flink aan de slag om de verenigingen lid te maken van de coöperatie met bijhorende afspraken.

“De komende maanden zetten we de laatste puntjes op de i met betrekking tot de financiële onderbouwing en om komen tot concrete afspraken met de gebruikers aan het nieuwe park. We zetten er alles op, zodat de raad van de gemeente Leudal in media 2016 een positief besluit kan nemen over een compleet uitgewerkte aanvraag. Daarna kunnen we, rond de zomer, overgaan tot de aanbesteding voor het ontwerp van het centrale gebouw. De bouwwerkzaamheden kunnen in de loop van 2017 starten. Vooruitlopend daarop, is al allerlei ander werk ‘in uitvoering’. Zoals de start van het parkteam met de herinrichting van het terrein en ook op andere vlakken nemen we stappen. Een sportieve planning? Jazeker. Dat hoort bij een sportieve omgeving.”

Gereed vóór het Europees Schutterstreffen Leudal 2018

Ruud: ”We gaan met alle vertrouwen naar een oplevering medio 2018. Daarmee kunnen we de 25.000 Europese schutters en 80.000 bezoekers in augustus 2018 welkom heten op en rond het nieuwe complex. Uiteraard geheel in de geest van een multifunctioneel park, geschikt voor een hele grote groep gebruikers.”