Park Leudal-Oost trotse partner KERNgezond

Datum: 25 februari 2016

Sinds kort is Park Leudal-Oost, trotse partner van KERNgezond. KERNgezond is een project dat zich richt op gezondheidsbevordering, sportstimulering en normen en waarden. Die ambities verbinden Park Leudal-Oost en KERNgezond.

KERNgezond draait om bewustwording, van zowel kinderen als hun ouders/opvoeders. Zij worden gewezen op de mogelijkheden rondom gezonde voeding en beweging, en gezond gedrag zonder hen daarbij te straffen of terecht te wijzen. Plezier maken en beleving staan centraal binnen KERNgezond. KERNgezond maakt gebruik van een lokale benadering door samen te werken met onder andere gemeenten, basisscholen, GGD, sportverenigingen en lokale ondernemers. Ook Park Leudal-Oost werkt graag samen en meer.

Park Leudal-Oost biedt ontmoeting, beweging en ontspanning en ondersteunt daarmee het gedachtegoed van KERNgezond. Zo wordt bijvoorbeeld met ondersteuning van NOC*NSF en Huis voor de Sport een pilot voor sport BSO voorbereid in samenwerking met Tante Pollewop en diverse verenigingen. KERNgezond denkt mee over de invulling van activiteiten die bezetting en imago van Park Leudal-Oost zullen vergroten. Verbinden is daarbij het centrale thema voor ons beide.