Planning: go / no go-moment

Datum: 23 november 2015

Op de vraag naar de planning van Park Leudal-Oost antwoordt Ruud Boonen namens de beheersstichting Park Leudal-Oost: “We zetten alle zeilen bij om medio 2016 naar de gemeenteraad te gaan met een gedegen voorstel voor Park Leudal-Oost. Naast de ruimtelijke haalbaarheid komt daarbij ook het financiële plaatje aan bod. Daarbij kijken we ook naar eventuele subsidies waarvoor we in aanmerking kunnen komen.

Vooruitlopend op daadwerkelijke bestuurlijke en politieke besluitvorming nemen we de diverse mensen ook mee in de ontwikkeling: zo organiseren we binnenkort een bijeenkomst voor commissie- en raadsleden in de voetbalkantine van RKSVN. Onze ambitie om vóór het Europees Schutterstreffen in 2018 Park Leudal-Oost gereed te hebben, staat nog steeds! Samen met allerlei verenigingen en andere partijen gaan we ervoor. “