Samen ruimtes gebruiken en steeds meer samenwerking

Datum: 25 september 2015

Half september kwamen o.a. diverse binnen- en buitensportverenigingen uit Leudal-Oost bij elkaar voor Park Leudal-Oost. Ze bespraken, vanuit de werkgroepen Inhoud en Accommodaties het concept Programma van Eisen. De basisgedachte van het initiatief Park Leudal-Oost is de herontwikkeling van het Park ’t Ligteveld in Neer tot een toekomstbestendig park voor verenigingen en andere (on)georganiseerde gebruikers uit Leudal-Oost. De betrokken verenigingen willen steeds meer samenwerken. Dat is juist ook een gedachte achter Park Leudal-Oost: meerwaarde creëren voor iedereen. Dat vraagt om over de grenzen van de eigen vereniging én kern heen te kijken.

Samen ruimtes gebruiken

Hoeveel kleedkamers zijn er nodig? Is er behoefte aan een kantine? Hoe zit het met opbergruimtes? Zijn er tribunes nodig? Welke ruimtes kunnen gezamenlijk gebruikt worden? En nog veel meer vragen. De input daarvoor is afgelopen tijd opgehaald bij diverse verenigingen. En gebundeld in het zogenaamde concept Programma van Eisen voor Park Leudal-Oost. Het gesprek daarover in de werkgroepen leverde verrassende en waardevolle kruisbestuivingen op én nieuwe suggesties. Met als uitgangspunt: dat een ieder er beter van wordt.

Beachvolleybal in paardenbak tot delen kleedkamers

Zo gaf Cindy Mennen, voorzitter van Accretos volleybalvereniging Roggel en Neer, aan dat zij beachvolleybal kunnen spelen op het zand van de paardensport. “Voor ons is Park Leudal-Oost altijd een vooruitgang”, aldus Cindy. Ook het delen van kleedkamers kwam ter sprake. De volleybalclub is al gewend met meerdere teams in één ruimte te zitten. Voor bijvoorbeeld de tennisvereniging LTV Neer is het nieuw. Jac Verheijden, LTV Neer, gaf aan dat zij geen bezwaar hebben om kleedkamers te delen met andere verenigingen. Ook het gezamenlijk gebruik van het terras met leden van andere verenigingen ziet de tennisvereniging zeker zitten. Zij zien alleen maar voordelen met de ontwikkeling van Park Leudal-Oost.

Los van de onderlinge kruisbestuiving zijn er zeker ook genoeg vragen die nog nadere afstemming vragen, zoals: ‘Gaan we met kluisjes werken of niet om waardevolle spullen in te bewaren?’ Dat maakt de kleedkamers ook weer flexibeler en zorgt dat waardevolle spullen veilig opgeborgen zijn. De meningen daarover zijn verdeeld. Een suggestie als ‘neem ook belijning tennis mee in de hal’, kan direct rekenen op bijval. Het vraagt ook wel alertheid qua vloer. Wat duidelijk is: iedere wens, behoefte, heeft gevolgen voor ruimtes en/of materialen. En dat heeft weer gevolgen voor kosten. Net zoals waar uiteindelijk voetbalvelden, sporthal, paardenbak, etc. komen te liggen. Dat ei moet nog worden gelegd. Het betekent kiezen. Slim kiezen leidt uiteindelijk tot meerwaarde voor iedereen.

Uitwerking Programma van Eisen

De komende weken werken de betrokken en geïnteresseerde verenigingen het programma van eisen verder uit in een gezamenlijk concept. De toekomstige gebruikers bepalen mede de ruimtes en de plekken daarvan. In de werkgroepen is ook een tweetal geïnteresseerde Neerse inwoners betrokken, zonder directe vertegenwoordiging vanuit een vereniging. De komende tijd bezoeken de betrokken ook gezamenlijk een multifunctionele accommodatie in Noord-Limburg om inspiratie en ideeën daar op te doen.

Samenwerking

Begin dit jaar hebben zo’n twintig partijen een intentieovereenkomst voor Park Leudal-Oost ondertekent. Variërend van volleybal tot tennis, van seniorensport tot paardensport, van (zaal)voetbal tot kinderopvang. En zijn er nog meer verenigingen en organisaties betrokken zoals Buitengewoon Sportief. Samenwerking is de basis. Pieter Derikx, lid van Zaalvoetbalvereniging De Gastronoom en lid van de projectgroep Park Leudal-Oost, verwoordt dat, met dank aan Henry Ford, als volgt: ‘Samen komen is een begin. Samen blijven is vooruitgang. Samenwerken is succes.”