(Mogelijke) Toekomstige gebruikers buigen zich over varianten

Datum: 14 juni 2015

‘Cultuur net zo belangrijk als sport’. ‘Betrek commerciële partijen erbij’. ‘Gebruik de kracht van samenwerking’. ‘Kies voor fasering’. ‘Kijk goed of het mogelijk is om het zwembad te behouden’. ‘Betaalbaarheid is belangrijk’. ‘Aandacht voor parkeren, ook in wisselwerking met de buurt’. ‘Nu al mooie kruisbestuivingen tussen verenigingen. ‘ ‘Voorzieningen kunnen elkaar versterken.’ Een kleine greep uit de vele reacties en suggesties tijdens de eerste bijeenkomst van de klankbordgroep dinsdag 26 mei 2015. Daarbij werden verschillende varianten gepresenteerd en besproken. In de klankbordgroep komen de diverse (potentiële) gebruikers van het toekomstige Park Leudal-Oost samen. De opkomst was boven verwachting! Fijn om te merken dat Park Leudal-Oost volop leeft.

Brede belangstelling

Afgelopen maanden zijn in individuele gesprekken met gebruikers wensen en mogelijkheden opgehaald en tot een drietal varianten verwerkt. Deze varianten, met daarin aandacht voor de mogelijke voorzieningen en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid, stonden bij de eerste bijeenkomst centraal.  Zo’n veertig vertegenwoordigers waren aanwezig. Variërend van kinderdagverblijf tot aan seniorenvereniging, van paardensport tot (zaal)voetbal, van zwembad tot gemeenschapshuis, van badmintonclub tot handbal, van tennis tot EHBBO, van bridge tot beugel, van watersport tot zang, van zorggroep tot gezamenlijke buurten.

De aanwezigen werden gevraagd hoe zij tegen de verschillende varianten aankeken, welke kansen er wellicht nog meer zijn en waarmee we eventueel nog rekening moeten houden. Daarbij kwam ook gemeenschapshuis In d’n Haammaeker ter sprake. Het mooie daarbij was dat diverse vertegenwoordigers na afloop van de bijeenkomst van Park Leudal-Oost, gezamenlijk aan tafel gingen om te kijken naar mogelijke oplossingen voor In d’n Haammaeker.

Fanatiek aan de slag/ rijke oogst

Tijdens de klankbordgroepbijeenkomst van Park Leudal-Oost, gingen na de plenaire presentatie, verschillende groepjes fanatiek aan de slag. Met een rijke oogst aan wensen, ideeen, aandachtspunten en suggesties. Deze vormen mooie input voor het vervolg. Dat bestaat onder andere uit presentatie aan raad (1 juni) en overige geïnteresseerden (23 juni), het verder uitwerken van een voorlopige variant voortkomend uit de klankbordgroepbijeenkomst en een bezoek met geïnteresseerden ter inspiratie elders.  Samen werken we aan Park Leudal-Oost.