Deprecated: __autoload() is deprecated, use spl_autoload_register() instead in /var/www/vhosts/hetmaasveld.nl/httpdocs/mod/PHPMailer-master/PHPMailerAutoload.php on line 45
Persbericht Park Leudal-Oost : uitnodiging inloopbijeenkomst

Persbericht Park Leudal-Oost : uitnodiging inloopbijeenkomst

Datum: 11 juni 2015

Dinsdagavond 23 juni: bewegen-ontmoeten-cultuur-zorg

Uitnodiging Inloopbijeenkomst Park Leudal-Oost

Wilt u meer weten over de variant voor Park Leudal-Oost die we afgelopen en ook komende tijd samen met onder andere (mogelijke) toekomstige gebruikers verder uitwerken? U bent, als geïnteresseerde, van harte welkom op dinsdagavond 23 juni tijdens de inloopbijeenkomst over Park Leudal-Oost: een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Tijdens deze avond horen we graag ook uw reacties. We ontmoeten u graag 23  juni tussen 20.30 en 22.00 uur, op het tijdstip dat u het beste past.

Voorafgaand aan de inloopbijeenkomst van Park Leudal-Oost is er vanaf 19.30 uur een korte bijeenkomst over het Gemeenschapshuis In d’n Haammaeker. Beide vinden plaats in In d’n Haammaeker, Hoogstraat 2 in Neer.

De afgelopen maanden hebben diverse (potentiële) gebruikers van het toekomstige Park Leudal-Oost, gesproken over de wensen en mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in meerdere mogelijke varianten voor het Park Leudal-Oost en uiteindelijk in een variant voor verdere uitwerking. Deze variant, waarin aandacht is voor mogelijke voorzieningen en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid, delen we ook graag met u. We horen ook graag hoe u tegen deze variant aankijkt, welke kansen er wellicht nog meer zijn en waarmee we eventueel nog rekening moeten houden. De input tijdens deze avond nemen we mee bij de verdere planuitwerking.

Park Leudal-Oost

Ondernemerschap en creativiteit van verenigingen én inwoners worden juist in deze tijden van bezuinigingen gewaardeerd. En dat doen we met de ontwikkeling van Park Leudal-Oost: we, een initiatief vanuit verenigingsleven, maken ons sterk voor een toekomstbestendig multifunctioneel, bovenlokaal park voor inwoners van Leudal-Oost. Een plek waar sport, bewegen, onderwijs, zorg en cultuur elkaar ontmoeten. Op en rond het park komen verbindingen met natuur en recreatie. Park Leudal-Oost is daarmee niet alleen en plek voor verenigingen en andere georganiseerde gebruikers. We willen het ook toegankelijk maken voor ongeorganiseerde gebruikers/recreanten. Samenwerking is daarbij nu al volop gaande én keihard nodig. Dat geldt voor verenigingen, kernen en voor de gemeente Leudal, die een faciliterende rol heeft.

Inmiddels hebben al zo’n twintig partijen een intentieovereenkomst voor Park Leudal-Oost ondertekent en zijn er nog veel meer verenigingen en organisaties betrokken. Met een slimme programmering en beheer van het park kunnen we samen veel meer! We pakken de verdere ontwikkeling gezamenlijk voortvarend op!