Uitnodiging klankbordgroep Park Leudal Oost

Datum: 18 mei 2015

De afgelopen weken hebben wij met diverse (potentiële) gebruikers van het toekomstige Park Leudal-Oost, gesproken over de wensen en mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in drie mogelijke varianten voor het park. Deze varianten bespreken wij graag met u op dinsdag 26 mei van 19:30 – 21.00 uur in  Café Maneslust, Steeg 46A, 6086 EL te Neer. We nodigen u, als (mogelijke) toekomstige gebruiker, van harte uit hierbij aanwezig te zijn. 

Drie varianten
Tijdens deze avond presenteren we u de stand van zaken en de drie varianten voor Park Leudal-Oost. In deze varianten is aandacht voor de mogelijke voorzieningen en de ruimtelijke en financiële haalbaarheid. We horen ook graag hoe u tegen de verschillende varianten aankijkt, welke kansen er wellicht nog meer zijn en waarmee we eventueel nog rekening moeten houden. 
Het programma van deze avond is als volgt:

19.15 uur    Ontvangst met koffie en thee
19.30 uur    Opening en welkomstwoord inclusief kort voorstelrondje 
19.35 uur    Stand van zaken Park Leudal Oost en presentatie drie varianten
19.50 uur    In kleine groepen praten over de drie varianten
20.50 uur    Beknopte plenaire terugkoppeling vanuit groepen
21.00 uur:    Afsluiting en vervolgafspraken

Graag vernemen wij vóór 20 mei of u aanwezig bent en met hoeveel personen. U kunt dit doen door een mail te sturen naar: info@parkleudaloost.nl 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cristan Segers 06 -31044927. We ontmoeten u graag dinsdagavond 26 mei!