Infoavond, zeer druk bezocht

Datum: 30 januari 2015

Op donderdag 29 januari j.l zijn in gemeenschapshuis D'n Haammaeker in Neer alle geinteresseerden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst, waarin uitleg werd gegeven over het vervolg van het initiatief van meerdere verenigingen/stichtingen, genaamd Park Leudal Oost. Er werd door alle partijen een intentieverklaring getekend. Park Leudal Oost Het idee voor Multifunctioneel Park Leudal Oost is ontstaan, doordat alle verenigingen van mening zijn dat Sportpark 't Ligteveld in Neer op zichzelf te weinig toekomst heeft. Leudal Oost is toe aan een bovenlokale voorziening, waarbij diverse functies geclusterd worden. Dit houdt in dat er een combinatie ontstaat van sport, bewegen, ontmoeten, zorg en cultuur. Door een slimme programmering en beheer van het park wil men de accommodaties optimaal benutten. Het toekomstplan voor een multifunctioneel Park Leudal Oost krijgt nu een vervolg. Dit plan werd begin 2014 door diverse verenigingen/stichtingen al voor het eerst gepresenteerd. Unieke Samenwerking De uitwerking van de plannen wordt gedaan onder regie van Beheerstichting Park Leudal Oost. Deze vrijwilligersorganisatie zal samen met de verenigingen de uitwerking van het plan op zich nemen. Dat betekent onder andere dat meerdere partijen in Leudal Oost en eventueel daarbuiten benaderd zullen worden. Het plan is te kenmerken als: - Burgerinitiatief met samenwerkingen verenigingen (vanuit de kracht) - Kern overstijgend karakter (niet alleen Neer), Leudal Oost - Multifunctioneel karakter van domeinen (sport, welzijn, zorg en cultuur) en van doelgroepen (verenigingen/stichtingen, onderwijs, recreanten en ouderen) Rol van de gemeente Het initiatief past binnen de kaders van de begroting die de gemeenteraad van Leudal in november 2014 heeft vastgesteld. De raad kiest voor concentratie van voorzieningen en het geschikt maken daarvan voor multifunctioneel gebruik. "Meer voor minder" is het credo. Bovendien is dit plan: - Een mooi voorbeeld van een burgerinitiatief - Vanuit een visie / droom opgezet - Van onderop de 'schouders er onder' - Gericht op samenwerking - Open mind (o.a. breder kijken dan alleen naar de eigen kern), maar wel realistisch blijven - Gemeente is een van de partners - Vitale samenleving: samen zelf dromen en doen (zelfsturing) vraagt om partnership Hoe nu verder: Er is een beheerstichting Park Leudal Oost opgericht als opdrachtgever voor het onderzoek naar de haalbaarheid. Onder deze beheerstichting staat de projectgroep, die de werkgroepen aanstuurt. Deze werkgroepen worden ondersteund door een groep "communicatie" en daarnaast is er de "klankbordgroep", waarin de deelnemende verenigingen/stichtingen, enz. zijn vertegenwoordigd. Park Leudal Oost is nog op zoek naar gedreven mensen, die graag zitting willen nemen in een van de werkgroepen of eventueel in de projectgroep. Tevens worden verenigingen/stichtingen/bedrijven, die willen participeren in Park Leudal Oost verzocht zich te melden. Park Leudal Oost zal er, zonder financiele middelen, niet kunnen komen. In het onderzoek, wat nu gestart is, zal gekeken worden waar de gelden gehaald kunnen worden. Daarom zijn wij tevens op zoek naar bedrijven die hun naam aan het park willen verbinden. Dat kan qua exposure zeer interessant zijn, omdat het park gelegen is aan de drukke N273! Geinteresseerden kunnen zich aanmelden via info@parkleudaloost.nl.