BREAKING NEWS PROVINCIALE BIJDRAGE VEILIGE WIELEROMGEVING LEUDAL

Datum: 12 december 2019

Gedeputeerde Joost Van Den Akker, Provincie Limburg zojuist tijdens Provinciale Statenvergadering: "Het College van GS voor volgend jaar, binnen de financiële resultaten van 2019 en de voorjaarsnota 2020, €750.000,00 gaan zoeken voor de veilige wieleromgeving Leudal en vrij maken uit de provinciale begroting.”

Reactie John van Haeff, voorzitter ‘t Maasveld: “We zijn super blij met deze toezegging. Een groot compliment voor de vastberadenheid van vele vrijwilligers die hier jarenlang voor geijverd hebben, eerst in Haelen en nu Neer. En ook een woord van dank aan de wethouders Martens en Backus van de gemeente Leudal voor hun inspanningen met name afgelopen twee jaar."

Reactie wethouder Robert Martens: “De overeenkomst met het baanwielrennen is toepasselijk, want na een lange en spannende surplace wordt de sprint dan nu echt ingezet om van de Veilige Wieleromgeving Leudal een succes te maken.”

Klik hier voor het artikel in De Limburger.

En hier het bericht van gedeputeerde Joost van den Akker van de Provinicie Limburg.