Watskeburt?

Datum: 24 oktober 2023

Wat is er aan de hand in de kantine?
De exploitatie van de kantine is per 4 september overgegaan van voetbalvereniging RKSVN naar stichting Exploitatie ’t Maasveld. Dat is een andere stichting dan de stichting Open Club ’t Maasveld, die het sportpark momenteel opnieuw inricht. De stichting Exploitatie ’t Maasveld zorgt dat ‘de tent’ draaiende gehouden wordt. Dat alle centjes binnenkomen en dat rekeningen op tijd worden betaald.

Waarom?
Stichting ’t Maasveld is een Open Club, een idee dat alle partners omarmen. Want, zo is de gedachte: alleen ga je misschien sneller, samen kom je een stuk verder. We moeten het sportpark moderniseren en op een andere leest runnen opdat ook onze kinderen en kleinkinderen er gebruik van kunnen maken. De voetbalclub heeft de kantine in dat kader overgedragen. We zijn nu met meer mensen om de kantine te runnen. Want: ’t Maasveld verbindt, verrijkt en verenigt! Behalve voetballers, maken nu ook al tennissers, zaalvoetballers en volleyballers gebruik van de kantine. Zo tref je nog eens iemand van buiten je eigen club, toch?  De overdracht van RKSVN en ook die van de Sporthal is onderdeel van het totale Maasveld-plan. Uitgangspunt en belangrijke redenen hiervoor is het voortbestaan, de inzet van vrijwilligers en gezamenlijke inkoop van bijvoorbeeld energie en schoonmaken. Deze kosten worden nu door Maasveld gedragen in plaats van de verenigingen afzonderlijk.

De inkomsten uit de kantine, waar gaan die nu naar toe?
Het resultaat van de kantine minus de kosten van energie en poetsen gaan terug naar de verenigingen naar rato van het aantal gemaakte uren als bardienst in de kantine. Op die manier krijgen verenigingen de resultaten terug maar vallen aanzienlijke lasten zoals energie en poetsen weg en putten we uit meer vrijwilligers om samen de kantine draaiende te houden.

Wie gaat nu over de kantine?
Er is een financiële commissie van ‘t Maasveld van vier personen die toeziet op de opbrengsten en kosten. Daarnaast is er een inkoopcommissie van drie personen die zorgdraagt voor de inkoop. Voorts zorgen drie vrijwilligers coördinatoren dat de afstemming met de verenigingen en de bezetting van de kantine afgestemd wordt en dat hiervoor 11 sleutelhouders vrijwillig meewerken om te zorgen dat de kantine 6 dagen in de week geopend kan zijn en de vrijwilligers die de bardiensten draaien geïnstrueerd worden wat ze moeten doen en bij vragen bij hun terecht kunnen. Met RKSVN is de afspraak dat zij zaterdag en zondag voor de bezetting van de kantine zorgen, hiervoor heeft de voetbalclub haar eigen vrijwilligersbeleid dat los staat van het Maasveld.

En de kantine in de Sporthal, wat gaat daarmee gebeuren?
De kantine in de sporthal is ontmanteld. Dat wil zeggen, de kantinefunctie is weg maar de ruimte blijft als vergaderruimte.  ,,Door het toenemend aantal gebruikers van de sporthal was er sowieso meer behoefte aan vergaderruimtes,” zegt sporthalbeheerder Fred van der Leeden. ,,Het was een besluit van onze stichting Spantenhal zelf om de kantine te sluiten, mede ook door gebrek aan vrijwilligers voor de kantine.  De zaalvoetballers van De Gastronoom hebben met een feestje afscheid genomen van hun kantine, want ook zij beseffen; je moet de knoop een keer doorhakken.” Buurtbewoners kunnen overigens  gebruik blijven maken van de ruimte voor de traditionele kienavonden.

Wat verandert nog meer?
Iedereen moet er nog een beetje aan wennen. Aan de nieuwe situatie en aan elkaar. Want er komen nieuwe gezichten in de kantine. Nu ontmoeten we dus ook sporters van tennisclub LTV Neer, zaalvoetbalclub De Gastronoom, volleyballers van Accretos en anderen. Met andere woorden; de kantine krijgt een andere uitstraling. Een kantine waar alle sporters van de Open Club ’t Maasveld zich thuis voelen.