Gemeente Leudal en Open Club ’t Maasveld ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Datum: 3 februari 2023

Heythuysen/Neer, 3 februari 2023.

Gemeente Leudal en Open Club ’t Maasveld ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

De gemeente Leudal gaat een samenwerkingsovereenkomst aan met burgerinitiatief

Stichting Open Club ’t Maasveld. Doel is het Neerse sportpark te herontwikkelen. Qua omvang is de samenwerking tussen gemeente en dit burgerinitiatief uniek in Nederland. Er zijn enkele miljoenen euro’s mee gemoeid.

De samenwerkingsovereenkomst werd vandaag op het sportpark ondertekend door burgemeester Desirée Schmalschläger, verantwoordelijk wethouder Robert Martens en voorzitter John van Haeff van de stichting Open Club ’t Maasveld.

Martens: ,,Stichting ’t Maasveld zet vrijwilligers-deskundigen in voor de

voorbereiding van de realisatie. Dat doen ze op een professionele manier, rekening houdend met de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Als wethouder vind ik het belangrijk dat we de gemaakte evenals toekomstige afspraken vastleggen in deze overeenkomst.”

Van Haeff is blij de gemeente aan haar zijde te hebben. ,,Wij en bijna 40 partners gaan het gemeentelijk sportpark toekomstbesteding, multifunctioneel en bovenlokaal maken voor alle inwoners van Leudal. Straks kunnen er 15 verschillende sporten worden beoefend.”

Behalve voor voetbal, tennis en zwemmen is er op het park straks ook plek voor allerlei fietssporten zoals wielrennen, mountainbiken en cyclocross. Daarna komt er voor ruiters een nieuwe plek voor dressuur- en springlessen. En in de reeds vernieuwde NOC/NSF-gecertificeerde sporthal is plek voor onder meer volleybal, zaalvoetbal, basketbal en badminton. Voorts is er straks nog maar één sportkantine in plaats van nu drie.

VNG: ’t Maasveld qua omvang uniek in Nederland

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag vindt het Leudalse project een mooi initiatief. ,,Het heeft unieke elementen in zich, onder meer vanwege de omvang van het initiatief,” zegt VNG-woordvoerder Elize Lantink. ,,Doorgaans zijn burgerinitiatieven in de sport kleiner van schaal. Anderzijds vanwege de koppeling met recreatie en events. Ook de samenwerking met 40 verenigingen, die hier straks 15 sporten gaan beoefenen is bewonderenswaardig. Het is een interessant project en we zullen het zeker blijven volgen.”

Overeenkomst

In de overeenkomst komen de verplichtingen van de Stichting en de Gemeente aan bod, de financiële afspraken (over meerkosten), de bevestiging dat de gemeente geen exploitatiebijdrage zal vragen als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening, afspraken voor na de realisatie, taakverdeling lopende huurovereenkomsten/recht van opstal - nieuwe huurovereenkomsten verenigingen en afspraken over de realisatie.

Besluiten gemeenteraad

Middels het aannemen van een amendement heeft de gemeenteraad op 12 december 2017 besloten om een krediet van in totaal € 1,5 miljoen inclusief btw ter beschikking te stellen voor de realisatie van de Open Club en de renovatie van de bestaande spantenhal. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad het college opgedragen medewerking te verlenen aan de realisatie van de Veilige Wieleromgeving op het Sportpark. Dat laatste heeft

geleid tot een raadsbesluit d.d. 30 juni 2020 waarbij besloten werd een investeringskrediet ter beschikking te stellen van € 1.570.000,00 inclusief btw, bestaande uit een subsidiebijdrage van de provincie ten bedrage van € 750.000 en een investeringsbijdrage van de gemeente van € 820.000.