Input omwonenden leidt tot aangepast ontwerp

Datum: 21 januari 2020

Naar aanleiding van eerdere (buurt)avonden en 1-op-1- gesprekken met buurtbewoners, hebben we de signalen vanuit de buurt over o.a. de bereikbaarheid, het geluid, de verlichting, groen en de tennisbanen ter harte genomen. Maandagavond 27 januari presenteren we het aangepaste overall schetsontwerp van ’t Maasveld, inclusief veilige wieleromgeving aan de omwonenden. Medio januari 2020 deelden we het al met onze samenwerkingspartners. Na de informatieavond voor de direct omwonenden volgen het aangepaste schetsontwerp en nadere toelichting ook op deze site. Mocht u, als direct omwonenden, onverhoopt geen uitnodiging hebben ontvangen, mail dan naar info@hetmaasveld.nl.

In de uitnodigingsbrief aan de omwonenden (december 2019) deelden we alvast enkele aanpassingen, zoals:

Plek tennisbanen en geluidsonderzoek
We hebben, n.a.v. de signalen, onder andere opnieuw naar de plek gekeken van de tennisbanen. Met als conclusie dat we deze niet langs de kopse zijde van de sporthal willen plaatsen (zoals we eerder deelden), maar tussen de sporthal en de voetbalvelden in. De sporthal zit daarmee als soort ‘geluidsbuffer’ tussen de woningen en de tennisbanen. Vanuit deze voorgenomen nieuwe plek hebben we het eerder aangekondigde geluidsonderzoek verricht. De resultaten van dit geluidsonderzoek delen we ook op deze avond met de omwonenden.

Schetsontwerp en start renovatie sporthal
De renovatie van de spantenhal, tegenwoordig Sporthal ’t Maasveld geheten, start eind april 2020 en is uiterlijk september 2020, voor het nieuwe sportseizoen, gereed. Tijdens de bijeenkomst nemen we de omwonenden mee in het schetsontwerp voor de renovatie van de spantenhal. Deze stellen we momenteel samen met betrokken verenigingen op. De hal blijft in zijn huidige vorm intact, alleen zal er aan de zijde van het handbalveld en tussen het gebouw van de sporthal en RKSVN een aanpassing plaatsvinden.

Verlichting
Een ander punt van aandacht vanuit de buurt is de verlichting van de velden. We gaan voor ledverlichting. Zowel vanwege het duurzame karakter als vanwege het beter kunnen richten van het licht, daar waar het gewenst is. Ook dat komt tijdens de bijeenkomst aan bod. Evenals de aanpassingen rondom de thema’s  ‘geluid’ en ‘bereikbaar’.

Met elkaar in gesprek
De bijeenkomst is een moment om met omwonenden in gesprek te gaan en te blijven en te kijken welke vragen en wensen er verder leven en welke oplossingen mogelijk er zijn. We zoeken graag samen naar oplossingen. Natuurlijk kunt u ons ook op andere momenten bereiken.

't Maasveld, de eerste Open Club van Limburg

PS   Mocht u de digitale nieuwsbrief van ons nog niet ontvangen? Meld u aan via deze link. Nieuws is ook te volgen via Facebook, Twitter en/of Linked In en natuurlijk onze website.