Update vorderingen 't Maasveld

Datum: 30 april 2019

Donderdag 28 maart 2019 is er bestuurlijk overleg geweest tussen gedeputeerde Ger Koopmans en wethouder Robert Martens en de initiatiefnemers van ’t Maasveld. Dit gesprek ging over de cofinanciering vanuit de provincie voor de veilige wieleromgeving.

Beide bestuurders steunen het project van harte en hebben samen met ’t Maasveld procesafspraken gemaakt rondom de realisering van de projectfinanciering. De verwachting is dat dit proces voor het einde van het jaar is afgerond. In het derde kwartaal en het vierde kwartaal vindt de besluitvorming vanuit Provincie en gemeente plaats rondom de financiering van de Wieleromgeving.
 
Dit jaar start ’t Maasveld met de voorbereiding rondom bouwkundig gedeelte en infra. De daadwerkelijke realisatie zal starten in het begin van 2020. We streven ernaar om de renovatie van de spantenhal nog in 2019 te laten starten.