Scenario 2+ Park Leudal-Oost in een notendop

Datum: 28 november 2017

Park Leudal-Oost - Open Club Limburg - Scenario 2 plus 

 • Veranderende wereld vraagt om andere kijk op sport en bewegen.
 • Een verouderd sportpark omvormen naar een modern, multifunctioneel park: een sportieve en maatschappelijke ontmoetingsplek
 • Op initiatief van en door honderden vrijwilligers
 • Door samenwerking problemen aanpakken en met oplossingen op maat komen voor de toekomst
 • Veel meer aanbod en maatschappelijke meerwaarde voor minder geld
 • Open Club Park Leudal-Oost, daar zeg je als gemeente natuurlijk 'ja' tegen

Omschrijving:
Variant zoals door Stichting Park Leudal-Oost aangedragen, bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Vervangende nieuwbouw voor de huidige Sporthal ’t Ligteveld die voldoet aan de sporttechnische eisen, normen en richtlijnen van NOC*NSF en een horecaruimte.
 • Verbouw van de huidige voetbalaccommodatie tot centrale kleedgebouw.
 • Renovatie van de bestaande velden en aanleg 1 mini trainingsveld.
 • Velden worden voorzien van LED verlichting (verduurzaming).
 • Tennisaccommodatie en het zwembad blijven gehandhaafd maar zijn zelfvoorzienend.
 • Drie paardrijdbakken.
 • Verlicht MTB-parcours
 • In stand houden sportzaal De Kwiebus voor rekening Stichting Park Leudal-Oost.

Zie afbeelding boven.

NB De wielerbaan is in dit scenario nog niet ingetekend. In het raadsvoorstel van juli 2017, met de acht vragen om te beantwoorden, zat de wielerbaan er nog niet bij. De wielerbaan hebben we wel continue in ons achterhoofd gehouden bij de uitwerking van scenario 2+. Om het niet complexer te maken, hebben we de wielerbaan er uit gelaten. Ook met het oog op de planning. Scenario 2+ is een groeimodel, waar de wielerbaan zo in past. Daarover is ook geschakeld met met name Huub aan den Boom (Wielerevenementen Leudal, één van de oorspronkelijke initiatiefnemers in Haelen) en diverse wielerverenigingen.  

Investering

Totaal exclusief BTW                                       € 4.045.858
Eigen werkzaamheden Park Leudal-Oost     - €    551.400

Financiering exclusief BTW                             € 3.494.458

Gemeente Leudal versterkt een lening aan Stichting Park Leudal-Oost voor een bedrag van € 3.494.458 exclusief BTW tegen een financieringsrente voor overheidsinstanties (zie brief Rekenkamer) van 0,5 %. De financieringslast bedraagt jaarlijks € 96.606 (aflossing en rente). Deze jaarlijkse lasten zijn een stuk lager dan de € 166.993 die vrij vallen uit de begroting (zie raadsvoorstel 4 juli 2017).


De gemeente gaat dus jaarlijks besparen:

 • begroting € 166.993,00
 • financieringslasten Park Leudal-Oost € 96.606,00

Jaarlijkse besparing t.o.v. de begroting € 70.387*.

*Dit bedrag zal in werkelijkheid hoger uitvallen, omdat niet alle kosten in de begroting zijn opgenomen. Ook de sociaal-economische meerwaarde is hierin nog niet eens meegenomen.

 

Exploitatie
Stichting Park Leudal-Oost heeft een exploitatie opgesteld met een groeiperspectief weergegeven in het 5e en 10e jaar.

Exploitatieopzet Park Leudal-Oost   Jaar 1        Jaar 5              Jaar 10
Lasten                                  € 184.000              € 266.500            € 278.500
Baten                                   €  184.433             €  307.500           € 384.500 

Resultaat                             €       433             €  41.000                € 106.000 

 

Voordelen variant 2+:

 1. Dit scenario beantwoordt alle acht vragen van de bestuursopdracht met meerwaarde voor de gemeenschap én de gemeente.
 2. De filosofie van de Open Club-gedachte vormt de basis voor dit scenario. 
 3. Inmiddels hebben 37 verenigingen en organisaties, die in Park Leudal-Oost willen participeren, de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Park Leudal-Oost getekend. Het zelf organiserend vermogen dat de gemeente Leudal zo graag ziet, zijn in Park Leudal-Oost niet alleen woorden, maar ook daden.
 4. Bij dit voorstel gaat een aantal accommodaties van de balans van gemeente Leudal.
 5. Dit project is een pilotproject voor gemeente Leudal in het kader van burgerinitiatieven.
 6. Met dit scenario is de basis gelegd voor een groeimodel om met positieve resultaten uiteindelijk toch het totale plan te realiseren.
 7. Gemeente gaat structureel bezuinigen en krijgt de beschikking over een nieuwe accommodatie. En dat in de geest van de nieuwe tijd van samenwerking: de Open Club, die ook NOC*NSF én het regeerakkoord voor staan.

Park Leudal-Oost zorgt o.a. voor nieuwe sportieve en maatschappelijke/ sociale verbanden. En past perfect in de strategische visie ‘Leven in Leudal 2020’. De kracht van Park Leudal-Oost, de kracht van de samenleving. Met als rode draad ‘samenwerking’ om bij te dragen
aan het ‘goede leven in Leudal’.

Daar zeg je als gemeente natuurlijk ’JA’ tegen!