Sociaal-economische waarde van sport en bewegen - "Sportimpuls Neer is een voorbeeld voor andere dorpen"

Datum: 16 oktober 2017

“Sportimpuls Neer en omstreken is een voorbeeld voor andere dorpen,” vertelt Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg. “Binnen één jaar heeft Park Leudal-Oost al ruim 400 mensen aan het bewegen gekregen. Wat is Sportimpuls, ook wel sportdorp genaamd? En, wat levert ’t op?

Jack Opgenoord neemt ons mee in de effecten van sporten en bewegen.  Gezondheid, sociaal en arbeid in cijfers uitgedrukt. Sportimpuls Neer, een initiatief van Zaalvoetbalvereniging De Gastronoom en Park Leudal-Oost. Lees hieronder het volledige interview met Jack Opgenoord van Huis voor de Sport Limburg.

 

Sociaal-economische waarde van sport en bewegen

“SPORTIMPULS NEER IS EEN VOORBEELD VOOR ANDERE DORPEN”

“Sportimpuls Neer en omstreken is een voorbeeld voor andere dorpen,” vertelt Jack Opgenoord, directeur Huis voor de Sport Limburg. “Binnen één jaar heeft Park Leudal Oost al ruim 400 mensen aan het bewegen gekregen. Wat is Sportimpuls, ook wel sportdorp genaamd? En, wat levert ’t op? Jack Opgenoord neemt ons mee.

“Sportdorp is niet alleen het opzetten van nieuwe activiteiten. De activiteit Sportdorp (in Neer Sportimpuls genaamd) heeft zich afgelopen jaren bewezen als een erkende interventie,’” vertelt Jack Opgenoord. “Uit onderzoek blijkt dat mensen langer blijven sporten en fitter zijn. Daarnaast zorgt het voor meer samenwerking in en rond de dorpen. “In Neer blijkt bovendien dat met een kleine investering in tijd, geld of communicatie het veel makkelijker is nieuwe activiteiten te organiseren. Lokaal zijn er al veel ideeën, maar ontbreekt het vaak net aan dat kleine zetje. De enquête waarmee Sportimpuls Neer startte, heeft een goed inzicht gegeven in activiteiten waar écht behoefte aan is. Mensen en initiatieven zijn daardoor bij elkaar gebracht.” Jack vervolgt: “ Bas Keltjens, projectleider Sportimpuls Neer, is daar heel belangrijk in. Iedereen kent hem, hij is echt de verbinder in het dorp en ook met de dorpen rondom Neer. Hij kan mensen enthousiasmeren, partijen verbinden én ook vooral samen met hen tot nieuwe activiteiten komen. Met dit project laat Neer zien dat mensen bereid zijn om ook buiten hun dorpen te willen sporten als het aanbod maar goed is en dat er een wisselwerking ontstaat met omliggende dorpen.”

Wat levert dit project nu op? “Het is een veelgehoorde vraag,” deelt Jack. “Wat zijn de maatschappelijke effecten en economische waarde van dit soort activiteiten? Iedereen weet wel dat sporten en bewegen gezond voor iemand is. Het Ecorys-rapport ‘De sociaal economische waarde van sport en bewegen’ van Kenniscentrum Sportt geeft een indicatie van de baten en lasten indien een (gemiddelde ) Nederlander duurzaam gaat sporten en bewegen.“

“Als we op basis van de cijfers uit dit rapport, gaan kijken wat de Sportimpuls in Neer en omstreken tot nu toe heeft opgeleverd, dan kunnen we de volgende effecten zien:

Bij Sportimpuls Neer zijn in het eerste jaar reeds 407 gaan bewegen. Van deze groep zijn er 54 volwassenen regelmatig gaan sporten en bewegen waar zij dat voorheen niet deden. De totale sociaaleconomische impact van Sportimpuls Neer over de hele levensduur van deze 54 volwassenen is als volgt:

Indirecte effecten (geprijsde markten)

- De totale zorgkosten dalen met circa € 81.000 tot € 324.000. Hierdoor betalen deze mensen mogelijk minder eigen risico en maken zorgverzekeraars en gemeenten minder kosten.

- Echter, de totale zorgkosten nemen ook met circa € 27.000 tot € 43.200 toe door de gevolgen van blessures. Hierdoor betalen deze mensen mogelijk weer iets meer eigen risico en maakt zorgverzekeraar meer kosten.

- Het ziekteverzuim neemt af (ondanks blessures). Daardoor heeft deze groep meer productieve arbeidsuren ter waarde van circa €540.000. tot € 1.350.000 Hierdoor is deze groep mogelijk in staat meer inkomen te verdienen en genieten werkgevers van een hogere productie.

- Ook de arbeidsproductiviteit van deze groep neemt toe (naast het effect van afnemend ziekteverzuim) met circa € 270.000 Tot € 1.350.000. Ook deze baat komt zowel de groep zelf als de werkgevers ten goede.

Externe effecten (niet geprijsde markten)

- De kwaliteit van leven van deze groep neemt toe met circa € 540.000 tot € 2.160.000. Deze komt volledig ten goede aan de mensen zelf.

- Ook is er een positief effect op de levensverwachting van de groep met circa € 54.000 tot € 162.000. Hierbij weegt het positieve effect op de mensen zelf dan de negatieve effecten van hogere zorgkosten voor de zorgverzekeraar en hogere AOW en pensioenuitkeringen voor overheid en pensioenverzekeraar.

- Ten slotte neemt, hoewel dit niet in bedragen is uitgedrukt, ook het sociaal kapitaal (leefbaarheid in het dorp) en het plezier van deze mensen toe. Iets waar met name de groep zelf voordeel van geniet.

Toekomst Jack Opgenoord: “Ontzettend mooi om te zien wat zo’n burgerkracht in Neer al oplevert. Ongekend wat je daarmee in een dorp hebt en positieve energie die het in de samenleving oplevert! Iets om te koesteren. Ik hoop ook van harte dat overheden dergelijke initiatieven en krachten faciliteren, zodat deze pareltjes blijven bloeien. Met de energie en samenwerking vanuit SportImpuls Neer en het nog fysiek te realiseren Park Leudal-Oost, zie ik de toekomst voor het verenigingsleven in Leudal-Oost met vertrouwen tegemoet.”

Noot:

De effecten van sporten en bewegen zijn in drie groepen verdeeld: gezondheid, sociaal en arbeid. Per hoofdgroep is geïnventariseerd voor welk effecten voldoende bewijslijst is of hiervan ook een onderbouwde kwantificering beschikbaar is en ten slotte of deze effecten ook in geld uitgedrukt kunnen worden. In het onderzoek is met 2 leeftijdscategorieën gewerkt 5-24 jaar en 25-54 jaar. Vervolgens is de sociaaleconomische impact van regelmatig sporten en bewegen ten opzichte van niet of nauwelijks sporten en bewegen in kaart gebracht over de hele resterende levernsduur van een persoon.

- Dit rapport is geen wetenschappelijke studie maar juist een vertaalslag van beschikbaar wetenschappelijke kennis voor praktische toepassing. Resultaten zijn een indicatie

- In totaal is er € 62.000 subsidie toegekend aan Sportimpuls Neer. Deze subsidie kan gedurende twee jaar ingezet worden. In het eerste jaar is ongeveer een kwart van de subsidie uitgegeven. Voor het tweede jaar staan er, naast verlenging van huidige projecten, nog een flink aantal nieuwe projecten op stapel. De verwachting is hierdoor nog veel meer mensen te bereiken en te laten bewegen.

(*) Sportimpuls Neer: ZVV de Gastronoom en initiatiefgroep Park Leudal Oost hebben eind 2016, onder begeleiding van Huis voor de Sport Limburg, hiervoor een subsidie toegekend gekregen van het rijk.