Sportimpuls Park Leudal-Oost van start

Datum: 10 december 2016

Onlangs heeft Park Leudal-Oost een mooie subsidie genaamd 'Sportimpuls' toegekend gekregen. “Deze subsidie zetten we gedurende twee jaar in ter bevordering van de vitaliteit van 45 plussers in Leudal-Oost,” vertelt de kersverse projectleider Bas Keltjens. “Met diverse sportieve uitdagingen prikkelen en motiveren we deze groep om naar ons mooie sportpark te komen. We organiseren de komende tijd diverse laagdrempelige evenementen. Iedereen is welkom om eens een kijkje te komen nemen. Als projectleider heb ik de opdracht om invulling aan het project Sportimpuls te geven en om de bedrijvigheid op ons sportpark cq Park Leudal-Oost te vergroten. Het verhogen van vitaliteit, het vergroten van de leefbaarheid en het verkleinen van eenzaamheid zijn hierin zeer belangrijk.”
 

Happy 100, bewegingsbehoefte en voordelen verenigingen
Aan deze onderwerpen wijdde Senna Heijnen enige tijd geleden ook haar scriptie ‘Happy 100’, in opdracht van Park Leudal-Oost. “Deze scriptie is dan ook mede-leidend in het project Sportimpuls,” vervolgt Bas. “Mooi dat Senna haar vrijwilligerswerk voor Park Leudal-Oost hiermee voortzet.” Komende tijd achterhalen we met enquetes waar de bewegingsbehoeftes liggen en wat iemand motiveert of juist tegen houdt om mee te doen met onze activiteiten. Ook volgen er gesprekken met de betrokken verenigingen. Ook voor hen zijn er legio voordelen. Denk daarbij aan  breder gebruik van faciliteiten, potentiële nieuwe leden, vernieuwend aanbod, sociale maatschappelijke bijdrage leveren en het maken van verbindingen. Volop kruisbestuiving,” vervolgt Bas enthousiast.

 In samenspraak met het bestuur van Park Leudal-Oost en vertegenwoordigers van de diverse verenigingen treedt hij met Sportimpuls de komende tijd meermaals via diverse kanalen naar buiten.

To be continued!